Barn og familie

Kommunale tjenesteområder innenfor Barn og familie er:
 

Kommunale barnehager 

Barnevern
Helsestasjon

PPT

Tolga deltar i et interkommunalt barnevernsamarbeid sammen Tolga og Tynset kommuner. Barnevernkontoret er lokalisert på Tynset.

 

Tolga deltar også i et interkommunalt samarbeid om PP-Tjenesten som også er lokalisert på Tynset.

Om grunnskole og skolefritidsordning, se under menypunkt  Skole og utdanning

Nyheter

Tolga kommuneKomiteen for nytt kulturbygg og barnehage legger med dette ut skisseforslag til nytt kulturbygg og ny barnehage ved Tolga skole til høring. Skriftlige innspill kan sendes Tolga kommune innen 31.august 2017: postmottak@tolga.kommune.no/Tolga kommune, Brugata, 2540 Tolga. Dette er en mulighet for at brukerne kan kvalitetssikre skissene, vurdere og gi innspill til brukervennligheten, herunder teknisk standard og løsninger for både kulturbygg, kulturskolen og ny barnehage. Kommunestyret har lagt til grunn en samlet planleggingsramme på 40 – 60 millioner kroner for både ny barnehage og kulturbygg. Se hele høringsbrevet og mer informasjon her. 

27.06.2017
6959639-baby-in-pram

Tolga Frivilligsentral starter trillegrupper for småbarnsforeldre torsdag 10.november.

Oppmøte kl. 11.00

 

Tilbud til alle som vil ut å gå tur sammen med andre. Sosial samling med enkel servering på Frivilligsentralen etterpå, 40 kr.

27.10.2016

Ingen vet hvor haren hopper - Vi er på jaktKnutshauåen barnehage har vært på harejakt sammen med familien Bredesen. Vi brukte en dag i skogen for å se og lære hvordan dette foregikk.

Hunden «Lissie» fikk på seg oransje vest og GPS peileutstyr rundt halsen. Da kunne vi følge med på hvor hun bevegde seg og hvor mange meter vekk fra oss hun var.

20.10.2016
1. Ungene blir kjent med Tarkus

Lyngbo barnehage har oppdatert alle bildene på nettsida si. I tillegg har det blitt lagt inn bildet fra arbeidet med temaet trafikksikkerthet. Ta gjerne en titt på bildene du også. En ting som er sikkert er at ungene i barnehegen i Tolga har det bra.

16.09.2015

pedagog-med-smabarnFra 1.august 2015 har alle 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt på mindre enn 405 000 kr, rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehage per uke.

 

Husk også: Fra og med 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for første barn i barnehagen. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 1. mai er kr. 2 580,- pr. måned. Betaling av matpenger kan komme i tillegg til maksprisen. For mai-juli 2015 og barnehageåret 2015-2016 settes fristen til 22. mai 2015. 

23.07.2015

Tolga barnehageTolga kommune, de ansatte og ledelsen i barnehagene er opptatt av å skape god kvalitet i barnehagene. Det foregår nå en brukerundersøkelse blant foreldre/foresatte som har barn i de tre barnehagene i Tolga kommune. Det er viktig at så mange som mulig svarer for at vi skal få et godt bilde  av hvordan brukerne ser på barnehagetilbudet som gis i kommunen. Svarfrist mandag 18. mai

13.05.2015

MekkingIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Hedmark trenger vi 90 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til? Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

26.03.2015

Hundekjøring i Lyngbo 1Lyngbo barnehage har også i år fått kjøre hundespann med Heidi Øien.

Hun stilte med slede og fire hunder, og alle barna i barnehagen fikk en liten runde ved Sætershallen. Det var en stor opplevelse og begivenhet å få kjøre hundespann sjøl! Klikk deg inn på saken for å se flere bilder.

 

17.03.2015

Tolga barnehageSøknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1.mars 2015. Barnehagene starter nytt barnehageår 15.august.

Alle barnehagene har felles søknadsskjema, både papir- og elektronisk skjema. Viser til informasjon om barnehagen, vedtekter og opptakskriterier på hjemmesiden. Klikk for å lese mer.

02.02.2015

Førjulsstund på Omsorgstunet 1Lyngbo barnehage  var tirsdag på sin årlige førjulssangstund på omsorgstunet for å underholde beboerne med julesanger. Dette i samarbeid med Ingvild og Berit fra kulturskolen, og  noen elever fra teatergruppa som spilte skuespillet « Den lille bygda som glemte at det var jul».

17.12.2014

Trygt hjem for en femtilapp«Trygt hjem» i Hedmark videreføres med egenandel på 50 kroner. Det vedtok Hedmark trafikksikkerhetsutvalg i sitt møte torsdag. Da egenandelen ble satt opp fra 50 til 75 kroner i 2010, ble ordningen betydelig mindre brukt enn tidligere. Samtidig økte bruken av pirattaxi og kameratkjøring. Denne utviklingen bekymret utvalget.

11.12.2014
Barnehagen 30 år

Knutshauåen barnehage har nylig feiret sin 30-årsdag.  I anledning dagen hadde de invitert May Elin Stenbro og Anne Marie Gjelten som jobba der ved oppstarten. De hadde også invitert de 14 første barna som gikk i barnehagen. Mari Østgård, på bildet, var en av dem.  Det var kjempemoro at begge fra personalet tok seg tid til å komme. Det ble mye mimring denne dagen.

30.09.2014

Helsesøster vaksinerer  barnFra 1. september 2014 er det noe endring i åpningstidene på helsestasjonen. Den blir da åpen tirsdag, onsdag og torsdag. Tirsdag formiddag er helsesøster på skola.

27.08.2014

Førerkort 1Lyngbo barnehage ble høsten 2013  en trafikksikker barnehage, og har gjennom hele året jobbet med å styrke og utvikle barnas gode holdninger til trafikk og adferd i trafikken. I trafikkopplæringen har barnehagen blitt kjent med «Tarkus – barnas trafikkvenn» - et opplegg utarbeidet av Trygg Trafikk. Torsdag 8.mai gjennomførte barna et lite trafikkurs, hvor det ble  gjennomgått noen regler og trafikkskilt på trafikkgården. Tilslutt fikk de utdelt ett bevis – «Førerkort» som gjelder for sykkel og tråtraktor på Tolga. Klikk deg inn på saken for å se bilder.

09.05.2014

bufdirBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til: «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2014 (kap. 857 post 61). Rundskriv Q-41/2013 ligger til grunn for utlysningen av restmidler. Søknadsfristen er 9.juni 2014. Disse tilskuddsmidlene må IKKE forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin tilskuddsordning med lignende navn, som kunngjøres gjennom NAV og Fylkesmannen.

Full utlysningstekst for restmidler, rundskriv, søknadsskjemaer etc. er tilgjengelige på http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/ under overskriften Barnefattigdom.

07.05.2014

Vaffeldagen 1Lyngbo barnehage har i dag markert den store vaffeldagen. Med strålende vær og glade barn som koste seg ute med nystekte vafler, ble dagen skikkelig markert.

25.03.2014

tolga_barnehager_dekorelement_farge_liten72dpiSøknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1.mars 2014. Barnehagene starter nytt barnehageår 15.august. Alle barnehagene har felles søknadsskjema, både papir- og elektronisk skjema. Nytt av året er at det kan søkes elektronisk. 

Søknaden sendes Tolga kommune, 2540 Tolga 

21.02.2014

NIsse 5Ungene i Lyngbo barnehage besøkte mandag Dølmotunet, for å lete etter fjøsnissen. Inne i stallen, delvis gjemt i høyet fikk de øye på han.  På tur tilbake til barnehagen  gikk de innom nisseloftet på frivilligsentralen, og så på utstillingen av nissene der. Etterpå smakte det veldig godt med matpakke og varm kakao.

 

Alle foto: Lyngbo barnehage.

10.12.2013

SnorklippingMandag kveld ble Lyngbo barnehage utnevnt til trafikksikker barnehage med en egen flott trafikkgård på plass. Bjørnar Tollan Jordet (bildet) klippet snora sammen med barna, og ikke lenge etterpå var ungene i gang med å teste løypa.

Som trafikksikker barnehage forplikter man seg blant annet til å ha interne kontrollrutiner som skal ivareta trafikksikkerheten.

Foto: Sindre Riise.

24.09.2013
suppe 002

Lyngbo barnehage har  fokus på kortreist mat, og i dag var barnehagen ute på  tur og plukket brennesle i nærmiljøet. Det var fornøyde unger som plukket, og etterpå så smakte årets første brenneslesuppe veldig godt!

04.06.2013

Trafikksikkerhet - bruke tau på turLyngbo barnehage vil i løpet av året bli en trafikksikker barnehage. Målet er å styrke og utvikle gode holdninger hos barna i forhold til trafikk og adferd i trafikken. De voksne skal være gode rollemodeller – dette gjelder både foreldre og personalet. Trygg trafikk har utarbeidet kriterier som et verktøy for barnehagen (barn–foreldr – personalet) for å sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

13.05.2013
Vårpuss. Raking

I Knutshauåen har vi hatt årets dugnad, hvor vi har tatt vårpussen på lekeplassen.

Det var stort oppmøte av både barn, foreldre og personalet. Med så mange i aksjon var jobben gjort på litt over en time. Etterpå var det felles kveldsmat ute, i det fine vårværet.

07.05.2013
Skidag 033 Hvil eller

Lyngbo og Knutshauåen har hatt felles ski- og akedag på Sæthersjordet.

En flott dag med glade, aktive barn. Her er noen bilder fra dagen.

18.03.2013
Barnehagedagen 13 barn på ski

Barnehagedagen ble markert med Tolga-barnehagenes varemerke: Gleden ved å være ute. Her er noen bilder fra en fin og aktiv stund ute i snø - og sol i Lyngbo barnehage.

13.03.2013
Aking 5

Tirsdag den 12.03 markerer barnehagene i Tolga kommune barnehagedagen!

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager ønsker å synliggjøre hva som må til for at barnehagen skal gi barna – den beste starten! Forskning viser at bemanning og kompetanse i barnehagene er sentrale nøkkelord for at vi skal lykkes med å gi den beste starten.

12.03.2013

Barn leker på pallerSøknadsfristen for barnehageopptak 2013/2014 er 1. mars 2013. Hovedopptaket er fra 15.august. Søknadsskjema fås i barnehagene, servicetorget eller her på kommunens nettside. Barnehageplass. De som ønsker et annet barnehagetilbud enn det de har i dag, må søke på nytt.

21.02.2013
Hundespannkjøring 090

Lyngbo barnehage har i dag fått kjøre hundespann med Heidi Øien. Lyngbo er faste tilskuere på Femundløpet hvert år. Vi har også vært med å pynte utendørs de siste årene, og vært med å «rydde» opp igjen etterpå. I år var vi så heldig at Heidi ville stille med hunder og kjøre alle barna i barnehagen en liten runde rundt fotballbanen. Det var en stor begivenhet å få kjøre hundespann sjøl.

08.02.2013
prosjekt sko mange malte sko

I høst har Knutshauåen barnehage jobbet med tema: sko. Dette har vært et spennende prosjekt. Sko har vi alle et forhold til. Vi har tatt for oss det lokale sagnet om Mannsteinen, vært på tur for å se på steinen og  vi har lært hva en skomaker er. Hver dag har vi hatt «Dagens sko».

23.11.2012
Besøk i sansehagen 4

Hver måned besøker Lyngbo barnehage Omsorgstunet, noen ganger er vi inne og noen ganger ute. Denne gangen var det spennende leke med høstbladene, og etterpå smakte grillede pølser godt.

 

15.10.2012

Mangfold 2Dette barnehageåret er det barn og voksne fra 8 forskjellige nasjoner i barnehagen. I den forbindelse markerer vi nasjonaldagene til de respektive land. 3.oktober var det Tyskland sin nasjonaldag, og vi fikk litt kjennskap til flagget og hvor landet er på verdenskartet.  Antje som jobber i Lyngbo fortalte litt fra Tyskland, sang en tysk sang , barna fikk telle på tysk, og hun leste en tysk historie om Max og Moritz. Til lunsj ble det servert wienerpølser og potetsalat – etter tysk oppskrift.

04.10.2012
Sporenen etter skomakeren

Dette året arbeider Lyngbo barnehage med det lokale sagnet; Mannstenen.

Sagnet forteller om en skomaker som satt på Mannstenen og lappet sko på en søndag. Steinen hadde trolldom, og den likte ikke at det ble jobbet på en søndag.

Den straffet mannen ved at den plutselig åpnet seg og mannen ble slukt og ble til stein. Sagnet sier at vi ser merker etter mannen den dag i dag. Her er bilder fra tur til Mannstenen.

20.09.2012
12 barn leker

Vingelen barnehage, avd. Sumundsjordet har lagt ut nye bilder fra barnehagehverdagen. Her ser vi blide unger som får være med på alt fra å gi drikke til lam, være med på lesestund og utelek til besøk i grisebingen.
Nye glimt fra barnehagehverdagen

05.07.2012
2012 Barnehagetreff 023

I dag har det vært arrangert barnehagetreff i Vidarheim. Alle de tre barnehagene viste fram det de hadde jobbet med kulturskolen i vinter. Temaet var musikkeventyr og sirkus. Invitasjon gikk ut til foreldre og besteforeldre, og de møtte villig opp. Etterpå ble det avholdt besteforeldrekaffe.

15.05.2012
Kylling 2012 a

Annet hvert år settes kyllingklekkeriet i gang i Lyngbo barnehage, og 1. mai kom årets første lille gule nøste ut av egget. Dette er en krevende, men populær begivenhet for både store og små. Her er noen bilder.

04.05.2012
Tolga barnehage

Fra mars 2012 gjelder nye vedtekter for Tolga kommunale barnehage.
Vedtatt i Tolga kommuenstyre 23. februar 2012. Vedtektene

07.03.2012
samer 3

Knutshauåen har hatt samer som tema i januar. Vi har lest bøker, sett på bilder og lært mye om norges urbefolkning. Vi har joika, lært å telle til tre på samisk og vi har laga en sameleir i barnehagen. Tema ble avslutta med å feire samefolkets dag man.6.februar på samedagen. Vi heiste flagget, hadde på oss penklær og laga finnbiff til mat.

07.02.2012
Åpning 5

Denne uka ble det avholdt offisiell åpning av den nye barnehagen i Vingelen. Nå frister de ny tilværelse i lyse og lekre lokaler. Arealmessig romslighet er stikkordet for den nye barnehagen hvor Mats Berg har vært arkitekt.

25.01.2012

matlagingI dag kl. 13.30 åpner nye Vingelen barnehage. da blir det snorklipping ved ordfører.

Inne blir det flere kulturinnslag : Sang og musikk fra barnehagen sammen med kulturskoleelever på skolen. Foreldrerådet stiller med champagnebrus og enkel festmat. Guiding i lokalene!

23.01.2012
Barn ved mur

Barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt, kan ringe gratis om hjelp hele døgnet. Alarmsentralen har et internasjonalt nummer – 116 111.

Voksne som er bekymret for et barn eller en ungdom, kan også ta kontakt.
 

19.12.2011
Barnhagepersonell på kurs

Tirsdag 1.november var det planleggingsdag for personalet i Tolga kommunale barnehage hvor Tove H Tronstad fra Lions holdt kurset «Det er mitt valg». Dette var et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Dagens program var både teoretisk og praktisk. Med mye lek og gøy.

08.11.2011
Menn i barnehagen

I "Plattform for oppvekst og læring i Tolga kommune 2009-2019"står det at det skal være et målretta arbeid for å rekruttere mannlige medarbeidere i kommunens barnehager og skoler. I Vingelen barnehage er vi på god vei!

10.10.2011
Lek

Regjeringen.no skriver på sin nettside at Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rapport om tidlig barnehagestart. Et av hovedfunnene er at tidlig barnehagestart ikke er skadelig for barn flest.

30.09.2011
Mor leser for barn

Nå er det satt ut nye samlinger med Boktras-bøker i barnehagene. Boktras er et lesetimulerende prosjekt som handler om bøker i bruk i barnehagehverdagen. Det er også plassert ut boksamlinger på alle barnehageavdelingene som gir barnehagens brukere muligheter til å låne med seg bøker hjem ved henting.

09.09.2011

Kontakt barn og familie

Leder Tolga kommunale barnehager:
Astrid Moen
Mob: 474 66 115
Røsslyngen avdeling, Lyngbo:
Tlf: 489 99 030

Tollkroken avdeling, Lyngbo:
Tlf: 474 51 298

Knutshauåen barnehage (Nystua/Gammelstua)
Tlf: 474 51 423
Vingelen barnehage
Tlf: 62 49 43 82 

Helsestasjonen:
Torhild Mørch Christoffersen

Tlf: 474 58 104

Barnevernet (Tynset):

Tlf. 62 48 50 00 
PPT (Tynset):

Tlf. 62 48 50 00