Doktor med pasient
Her finner du informasjon om aktuelle emner innen helestjenesten som lege og helsesøster.

De fleste tjenester er kommunale eller interkommunale, men vi har også valgt å legge ut informasjon om den tannhelsetjenesten (som er fylkeskommunal), Krisesenteret og NAV.

For generell henvendelse ring Servicetorget på 62496500.

Nyheter

_MG_4307a_webNy helsesøster i Tolga kommune er Torhild Mørch Christoffersen. Hun er ansatt i en 80% fast stilling og kan kontaktes på tlf: 474 58 104. 

13.03.2017

StetoskopFrikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

Dette er nytt fra 1. januar 2017:  Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr. Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt. Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år. Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no. Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort.  

 

 

 

 

05.01.2017

hpv-vaksineVi minner om at alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

25.10.2016

PÅRØRENDESENTER I OSLO 

PIO-ressurssenter for psykiskhelse

Landsdekkende rådgivningstelefon 22 49 19 22

 

Lenke: www.piosenteret.no 

Lenke: pårørende tilbud i PIO senteret 2016 høsten 2016

24.08.2016

telefonLegekontoret har nå endret sine telefontider. Du kan nå ringe til legekontoret i disse periodene: Kl. 09:00-11:00 og kl. 13:00-14:30.

Telefonnummeret er som før: 624 96 501. 

17.06.2016

kjernejournal-grunner11. mai 2016 får alle innbyggerne i Hedmark og Oppland sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner. 

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før.

27.04.2016

Tone HolteTone Holte er ansatt som ruskonsulent i 100 % prosjektstilling innen kommunalt rusarbeid i Os og Tolga kommuner fra 01.08.15-31.07.16, hvorav 50 % i Tolga Kommune. Tone har en bachelor i sosialt arbeid, har videreutdanning i rus og har jobbet i mange år innen rusarbeid.

Ruskonsulenten skal jobbe både forebyggende, kartlegge russituasjon i kommunene, bistå de som har et ønske om å komme ut av rusavhengighet og følge opp de som har ulike behov for bistand knyttet til rusmiddelproblemer.

07.09.2015

Legevakt 116 117Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg. Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise.

24.08.2015

leker og klosserHar du noen leker liggende hjemme som barna har vokst fra eller  som du ikke har bruk for lengre? Helsestasjonen tar gjerne imot dem!! Alt av interesse, men det er ønskelig med noe som har lyd/musikk i seg, puttekasse eller lekekjøkken. Det er en fordel om lekene er lett å rengjøre. Ta kontakt med helsesøster Elisabeth Undhjem om du har noe du ønsker å donere.

10.04.2015

FYSAK_logo tolgaFysak-trimmen tar nå juleferie. Oppstart på nyåret blir onsdag 14.januar kl. 18.15. I gymbygget som før. Gamle og nye trimmere ønskes velkommen.

11.12.2014

mental_helseVerdensdagen for psykisk helse markeres med workshop i Vidarheim søndag 19. oktober kl. 12.00 - 16.00. Det blir blant annet latteryoga, Qi gong og foredrag om hverdagsstress. Flere stands. Se hele programmet her.

14.10.2014

Helsesøster vaksinerer  barnFra 1. september 2014 er det noe endring i åpningstidene på helsestasjonen. Den blir da åpen tirsdag, onsdag og torsdag. Tirsdag formiddag er helsesøster på skola.

27.08.2014

Du trenger ikke lenger ringe til legekontoret eller apoteket for å finne ut om reseptene dine er gyldige. Nå kan du gå inn på Mine Resepter og få en rask oversikt over alle dine aktive resepter på reseptpliktige medisiner. Du kan ta ut medisinene på hvilket som helst apotek i hele landet. Bruk din Bank-iD - brikke til å logge inn med.

Klikk her for å komme til Mine Resepter.

22.05.2014

StetoskopÅpningstider på legekontoret i påska 2014:

Mandag 14.04:                       08.00-15.30

Tirsdag 15.04:                        08.00-15.30

Onsdag 16.04:                       08.00-12.00

Skjærtorsdag - 2.påskedag:  Stengt

 

Ved behov for legehjelp utenom åpningstidene, ring Legevaktssentralen på Tynset, tlf. 62 48 22 11.

08.04.2014

nav%2EjpgMandag den 14. oktober er det duket for årets brukerundersøkelse på NAV-kontoret. NAV ber de av kommunens innbyggere som besøker NAV-kontoret de neste 14 dagene, om å delta i spørreundersøkelsen, hvis de blir spurt om det. På denne måten kan NAV få nyttige tilbakemeldinger på både servicenivå og hvordan tjenesten fungerer i kommunen.

04.10.2013

Mine vaksinerTjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Tilgang til Mine vaksiner får du via egen innlogging hvor du vil trenge en elektronisk ID. Les mer på Helsenorge.no

03.10.2013

mammografiAlle kvinner i Nord-Østerdal født 1945-1964 inviteres til mammografiundersøkelse fra 12.8 - 26.9.2013.
I alt 710 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Tynset legekontor.

06.08.2013

Medisiner i skufferE-resept er snart innført i hele Norge. Tirsdag 5. februar starter de siste tre fylkene: Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark.

Alle apotek i disse fylkene kan ekspedere e-resepter fra denne datoen

30.01.2013

NAV Tolga er åpent 27. desember 10-14 og 28. desember kl. 10.00 -14.00.  Vi holder stengt på julaften og nyttårsaften. Dette er bestemt fra høyere hold, så det blir likt på alle NAV-kontorer i fylket.

17.12.2012

I kveld er siste FYSAK-trimkveld før jul. Oppstart på nyåret blir onsdag den 9. januar kl. 18.15.

12.12.2012

Det å bli rammet av en alvorlig sykdom fører til mange utfordringer og spørsmål. En trenger å prate med andre i samme situasjon. Derfor skal vi starte et møtested for mennesker med kreft. Er du bosatt i Nord-Østerdal og trenger noen å snakke med om det å ha kreft? Det kan være selve sykdommen, plager og andre spørsmål omkring din sykdom. Kom innom Tynset frivillighetssentral torsdag 06.12.12 mellom 13.00-15.00 for en uhøytidelig prat. Enkel servering. Velkommen
Kreftkoordinator Marita Gjersvold
Kreftsykepleiere i kommunene Tynset, Tolga og Alvdal

30.11.2012

Psykiatritjenesten minner om at de treffes alle hverdager fra kl. 08.00-15.30. helligdager på dagtid fram til 12.00- I helger og kvelder er de ikke til stede og det er ingen døgntjeneste.

29.11.2012

Føtter som går turEldredagen går av stabelen 1. oktober med startskudd for Løpartaska 2012. I  anledning «året for aktiv aldring» skal 10 «løpe» / «gå-på-besøk» - bøker settes i gang i grendene i kommunen for alle som har passert 60 år. Den som får besøk skal gå videre med boka innen 1 uke. Minimumskrav til strekning  er å gå like mange skritt som du er år,  altså 60 skritt.

18.09.2012
Logo NAV

Mandag den 17. september er det duket for årets brukerundersøkelse på NAV-kontoret. NAV ber de av kommunens innbyggere som besøker NAV-kontoret de neste 14 dagene, om å delta i spørreundersøkelsen, hvis de blir spurt om det. På denne måten kan NAV få nyttige tilbakemeldinger på både servicenivå og hvordan tjenesten fungerer i kommunen. 

12.09.2012

lege og pasientMandag 3/9 flytter den interkommunale legevakta for Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga fra Tjønnmosenteret på Tynset til nye lokaler på Tynset Sykehus. Lokalene er rett innenfor hovedinngangsdøra på sykehuset. Når innbyggere og besøkende i de fire kommunene har behov for øyeblikkelige legetjenester mellom kl 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet på lør-, søn- og helge- og høytidsdager, ringer man som før telefon 62 48 22 11. Det presiseres at man som før må ringe dette nummeret og gjøre en avtale før man kommer til legevaktslokalene.

28.08.2012

Psykisk helsetjeneste har flyttet lokaler til helseavdelingen, andre etasje i bankbygget. Telefonnummer er det samme som før, 62 49 65 46 eller 62 49 65 41.

21.05.2012
Stetoskop

I og med at en av våre fastleger, Shazia Rana, har permisjon et år har vi funnet det hensiktsmessig å opprette «Fellesliste Tolga Legekontor». Alle som har Shazia Rana og Helge Ludvigsen som fastleger blir automatisk lagt inn på denne lista.

16.01.2012
BXP39619m_Luth_web

Vi har følgende rettelser vedrørende oppslag i media om fastlegelister:  

Arbeidets Rett har den 11/1 en tabell hvor det framgår at Helge Ludvigsen har 0 ledige plasser på sin fastlegeliste. Det riktige er at han har mange ledige plasser. I Østlendingen den 12/1 kom feil tall på trykk, da det står at antallet med fastlegeliste på Tolga legekontor har gått ned med 70 personer i løpet av 2011.

13.01.2012

StetoskopBeløpet gjelder egenandeler for behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Frikortet sendes automatisk til din adresse, og overskytende beløp utbetales automatisk til din konto. Har du betalt for mye, blir dette tilbakebetalt automatisk.

02.01.2012
Doktor med pasient

Med den nye legevaktordningen er det innført nye åpningstider ved Tolga legekontor. Åpningstiden er utvidet med 30 minutter, så vi åpner kl. 8.00 og stenger kl. 15.30. Kl. 15.30 åpner legevakta. Telefontiden for timebestillinger er som før kl. 8.30 - 11.00 og 13.00 - 14.30. Vil du snakke med legen direkte, ringer du mellom kl. 12.30 og 13.00.

16.12.2011
trim

Bli med på FYSAK-trimmen på onsdager kl. 18.15 i gymsalen.

Dette er trim med valgfri intensitet innen aerobics, pilates, styrke, kondis m.m. Vel møtt!

17.10.2011

Kontakt helse

Legekontoret
Tlf: 62 49 65 01
Legevakt

Tlf:På dagtid hverdager: 62 49 65 02

Tlf: Utenom kontortid: 116117 eller 62 48 22 11
Helsesøster
Torhild Mørch Christoffersen
Mobil: 474 58 104

Folkehelsekoordinator
Espen Heitmann
Tlf: 902 61 630

Psykisk helse 
mobil:474 76 118
NAV
Tlf: 55 55 33 33

Krisesenter
Tlf: 61 27 92 20
Tannlegen
Tlf: 62 47 40 50
Fysioterapeut
Toril Sæther
Tlf: 975 16 419
Asgeir Hilmarsen
Tlf: 958 69 028

Kreftsykepleier 

Turid Thorbjørnsen
474 55 943
Ruskonsulent
Tone Holte
456 33 158