Dame på benkDe fleste sosiale tjenester i kommunen utføres av NAV Tolga som holder til i Tolga Kommunehus 2. etg. Dette gjelder tjenester som bostøtte, startlån, økonomisk sosialhjelp, transportordningen for funksjonshemmede

 

Statlige oppgaver utføres også av NAV. Dette gjelder f.eks. arbeidsformidling, attføring, pensjonsspørsmål. Les mer på NAV.

  

Flyktningetjenesten utføres av kommunal koordinator.
Krisesentertjenesten ligger til Gudbrandsdal krisesenter

Nyheter

HusbankenFra 4. mai er det mulig å søke startlån og tilskudd fra Huskbanken via deres nye elektroniske løsning. dette for å gjøre ordningen mer brukerrettet og tilgjengelig.

Mer om løsningen kan du lese her:

Innformasjonsbrev - Innføring e-søknad Startlån

21.04.2016

nav%2EjpgNAV-Tolga er blitt tildelt Fremgangsprisen for 2015. Utmerkelsen er basert på målbare resultater over et bredt spekter med indikatorer. Leder ved NAV-Tolga, Synnøve Narjord, berømmer sine medarbeidere og setter stor pris på utmerkelsen. Les mer om tildelingen i papirutgaven av Retten i dag.

11.01.2016

MekkingIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Hedmark trenger vi 90 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til? Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

26.03.2015

nav%2EjpgFra den 8. desember 2014 får brukerne innsyn i status for søknader de sender til NAV innen områdene «arbeid» og «familie». På Ditt NAV vises også kvittering på alle elektronisk innsendte søknader – uavhengig område. Brukerne får mulighet til å sende inn spørsmål og henvendelser til oss gjennom Ditt NAV, og får i tillegg innsyn i den elektroniske dialogen med NAV.

10.12.2014
Hus i hender

1. oktober lanserer Husbanken elektronisk søknad for bostøtte. I den anledning har Husbanken gjort store endringer på nettsidene sine. Tolga kommune har tilrettlagt sin informasjon etter Husbankens endringer. Søknadsfristen er fortsatt den 14. i hver måned.

17.09.2014

Navansatte med beskyttelsesdresser påNAV Tolga har fokus på markedsarbeid, og er i disse dager ute og besøker bedrifter i området. Dette er noe vi vil satse mer på fremover fordi vi syns det er viktig å ha god kontakt med arbeidslivet i nærområdet! Det ligger store muligheter i samarbeid mellom NAV og næringslivet, og disse må vi benytte. 

13.03.2013

Transportkort hedmarkFylkestinget i Hedmark vedtok den 23.04.2012 at ny forskrift for tilrettelagt transport for forflytningshemmede (TT-ordningen) skal iverksettes fra og med 01.01.2013. Som administrator av ny TT-ordning ser Hedmark Trafikk FKF at innføringen  av ny ordning har vært for dårlig behandlet og dessverre har medført uønskede konsekvenser for brukerne. Det er derfor besluttet at gammel TT-ordningen (2012-ordningen) fortsetter inntil videre for de som har fått avslag på ny TT-ordning for 2013.

04.03.2013

Bostøtte hus med penger foranAlle som fikk bostøtte for oktober får nå et brev fra Husbanken. Der blir du bedt om å skrive under et skjema og sende det til Husbanken. Hvis du ikke sender inn skjemaet, så kan ikke Husbanken behandle bostøttesøknaden din i januar 2013. 

22.11.2012
utenlandske damer på matdag

Internasjonalt råd i Tolga kommune grep sjansen til å få vise fram noe av mangfoldet i matkulturer i kommunen vår på lokalmat festivalen 15.september. Nye innbyggere har med seg sin egen matkultur og  her var det anledning til å kjøpe seg somalisk krydret te, eritreisk kaffe (laget fra bunnen av, brent malt og kokt på stedet over et kullfat).

21.09.2012
Logo NAV

Mandag den 17. september er det duket for årets brukerundersøkelse på NAV-kontoret. NAV ber de av kommunens innbyggere som besøker NAV-kontoret de neste 14 dagene, om å delta i spørreundersøkelsen, hvis de blir spurt om det. På denne måten kan NAV få nyttige tilbakemeldinger på både servicenivå og hvordan tjenesten fungerer i kommunen. 

12.09.2012

Ny-TT-ordning-2013_smallFra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede, og alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget Nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012. 

27.08.2012

Kontakt sosiale tjenester

Flyktningtjenesten:
Tlf 62 49 65 00
Krisesenter:
Tlf: 61 27 92 20
NAV-kundesenter:
Tlf. 55 55 33 33