Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

 

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Tolga kommune har fra 1/1-2016 et samarbeid med Røros, Os og Holtålen om skatteoppkreverfunksjonen. For Tolga kommune blir nå skatteoppkreverfunksjonen utført av Kemnerkontoret på Røros.

 

For alle spørsmål om skatt, ligningen din og ellers annen kontaktinfo, klikk her

 

Kommunen har også ansvar for fastsetting av eiendomsskatt i kommunen.  Henvendelser vedr. eiendomsskatt rettes Hallvard Urset telf: 62 49 65 00.

Les mer om eiendomsskatt under Bolig og eiendom.

Har du spørsmål og fakturarer angående kommunale avgifter, kan du ta kontakt med

Elisabeth Saanum eller enheten som fakturaen gjelder.

 

Spørsmål om budsjett og økonomiplan rettes til Jenny Støholen.

Nyheter

Tolga kommunePå bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt (67/17) for 2018 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.  

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), og utregnede eiendomsskattebeløp. I tillegg legges liste over eiendommer som har fritak for eiendomsskatt ut for ettersyn. Skattelistene er lagt ut på servicetorget og på biblioteket.  

   Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Klagen sendes til eiendomsskattekontoret Tolga kommune v/ Anne-Mari Stenseth. Tlf: 62 49 65 13/e-post: anne-mari.stenseth@tolg.kommune.no 

Faktura for eiendomsskatt: Sjøl om det framsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal den fakturaen som er tilsendt betales innen forfall, jfr. § 25 i eiendomsskatteloven. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli tatt inn ved neste fakturautsending. Eiendomsskatten faktureres i 4 terminer. Fritaksliste 2018, skatteliste Tolga kommune 2018.

 

28.02.2018

Tolga kommunePå bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt (108/15) for 2016 og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.  

29.02.2016

Penger-500-lapperTolga kommune har fra 1/1-2016 et samarbeid med Røros, Os og Holtålen om skatteoppkreverfunksjonen. For Tolga kommune blir nå skatteoppkreverfunksjonen utført av Kemnerkontoret på Røros. For alle spørsmål om skatt, ligningen din og annen kontaktinfo, klikk  her. 

07.01.2016

PengerI kommunestyret den 10. desember ble kommunebudsjett for 2016, og økonomiplan/handlingsprogram for perioden 2016-2019 vedtatt

 

Budsjett 2016 - Økonomiplan og handlingsprogram 2016-2019

23.12.2015

AvtalegiroVil du bestille AvtaleGiro mot Midt-Hedmark brann og redning? Klikk bildet til venstre for å gjøre avtale. Du kvitterer med BankID.

19.03.2013
Møte damer og menn

Det innkalles til møte i kontrollutvalget onsdag 20. juni kl. 14.00 på Rødstua, Kommunehuset. Møteinnkalling

12.06.2012

Det er nå utfakturert SFO og barnehage for juni mnd. De som ble berørt av streiken har fått sin faktura redusert med de timer/dager barna mistet i forhold til dette. Dette fremgår av fakturaen.

11.06.2012
Møte damer og menn

Kontrollutvalget i Tolga har sitt neste møte tirsdag 24. april kl. 13.30 på Rødstua, kommunehuset. Sakspapirene kan du lese her. Sakspapirene vil heretter også ligger under området sakspapirer.

16.04.2012

SkatteetatenI dag er selvangivelsen klar. På Skatteetatens sider får du all informasjon om din selvangivelse. Leveringsfrist er mandag 30. april. Har du ingen endringer, trenger du ikke å levere, men husk å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte.

20.03.2012

AvtalegiroKommunen har innført avtalegiro slik at neste gang du skal betale en regning til kommunen kan du registrere dette  i nettbanken. Bruk kid som fremgår av giroen du har fått. Alternativ kan du fylle ut dette skjemaet og levere det til økonomikontoret i kommunen.

05.12.2011
Skatteetaten

Fredag offentliggjøres skattelistene for 2010. Nytt fra i år er at du må logge deg inn for å få tilgang til skattelistene. Vær oppmerksom på at du kun kan søke i listene fra skatteetatens nettsider, ikke fra Minside eller Altinn.

20.10.2011

Kontakt økonomi og skatt

Økonomisjef: 
Jenny Støholen

Tlf: 45 63 71 73

Lønn 

Edel Nyborg
Tlf: 62 49 65 29

Faktura
Elisabeth Saanum

Tlf:62 49 65 25

Skatteetaten 

Tlf:800 80 000

Ligningskontoret:
Tlf:800 80 000
Spørsmål om skatt:
Kemnerkontoret Røros

Tlf: 72 41 94 00

 

Lenker økonomi og skatt