Utredning kultur og barnehage
Tolgaslekt
Multimediabrosjyre Tolga
Nyheter

TubfrimTil tross for nedgangen i bruk av frimerker, kan TUBFRIM i år dele ut kr 650.000,- til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge, samt til bekjempelse av tuberkulose. Siden oppstarten i 1928, har TUBFRIM på Nesbyen nå delt ut over 22 millioner kroner til barn og unge i Norge.  Søknadsfristen for TUBFRIM-midler til utdeling i 2017, er satt til 15. mars 2017.  Les mer om TUBFRIM her.

24.02.2017

Tolga NyttPåsketugaven av Tolga-Nytt er under planlegging. Har du stoff du vil ha med kan du sende det til: live.ryen@tolga.kommune.no innen 1.mars.

24.02.2017

SviknedagarLes, lid og nyt! Det er oppfordringen på bibliotekets blogg denne uka om boka "Svikne dagar" av Elena Ferrante (Napoli-kvartetten). En bok om å bli bedratt, forlatt og miste grepet. Boka har trillet til seks øyne på anmeldernes terninger.
Les mer på: Kortreiste lesetips.  

23.02.2017

Kommunevapen_fargerTolga kommunestyre vedtok 16/2-17 å sende ut vedlagte forslag til forvaltningsplan ut på høring til alle interessenter og aktuelle offentlige myndigheter. Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tolga.kommune.no innen 31.03.2017. For mer informasjon se her: Høringsbrev,   plan på høring.

22.02.2017
flagg 2

Som noen kanskje har oppdaget flagges det ikke ved Vidarheim i dag, det skyldes ene og alene tekniske problemer med flaggstanga. Vi flagger selvfølgelig ved omsorgstunet og Vingelen skole.

 

Oppfordrer alle andre i Tolga kommune til å flagge for Kongen selv om vi er stoppet av et teknisk problem.

21.02.2017
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00
uke 27 - 32


Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 
Fjellregionen 

 

Nasjonalparklogo 

Logo Forollhogna villreinområde
Fylkesmannen i hedmark logo 
Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret