Utredning kultur og barnehage
Tolgaslekt
Multimediabrosjyre Tolga
Nyheter

FARTTDet kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset legges ut til offentlig ettersyn. 

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.   Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

23.05.2017

Linn-Kristin Ydse HøsøienGratulerer så mye til Linn-Kristin Ydse Høsøien som har vært vår lærling i kontor-og administrasjonsfaget i 3 år. Du har sikkert møtt henne på servicetorget. I dag tok hun fagbrevet og endte opp med karakteren "Meget godt bestått", en karakter bare 25% av alle lærlinger i Norge oppnår!

19.05.2017

Lokalmat Tolga liggende 2015Lokalmatdagen arrangeres som vanlig «den andre lørdagen i september». For 2017 vil det si: Lørdag 9. september. Stedet er også det samme: Gata.  

Fokuset vil være på salg av lokalmat. I tillegg har Tolga Bondelag også i år en stor livdyrauksjon. Etter en oppstartsperiode på 6 år, gir Tolga kommune fra seg jobben med å være arrangør. Tolga Bondelag vil fra i år stå som teknisk arrangør. Undertegnede vil, på vegne av Bondelaget, være koordinator for opplegget.

Det er dessuten etablert en lokal arbeidsgruppe bestående av Trond Erlien, Kristin Skrivervik, Steinar Østgård, Jørn Kildahl og Anne Maren Røseplass.

Disse representerer næringsdrivende, grunneiere i Gata og lag/foreninger. For mer info, kontakt: Knut Sagbakken, tlf: 95 16 29 45.

 

19.05.2017

Sauer på beiteFredag 16.juni kl. 18 starter det opp grunnkurs i kadaversøk. Grunnkurset består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt praktisk kurs. Fredag 21.juli kl. 19.00 er det kurs i beitetilsyn. Målgruppe er husdyrbrukere, tilsynspersonell og andre interesserte med tilknytning til landbruket. Påmeldingsfrist for begge kursene er 1.juni og sendes til Wenche Aas Myhren på sms: 95 26 65 08 eller e-post: wenche.aas.myhren@os.kommune.no. For mer informasjon om begge kursene se her.

18.05.2017

Hedmark kunnskapsparkTirsdag 30. mai kl 19.00 inviterer Hedmark Kunnskapspark (HKP) til et seminar om landbasert fiskeoppdrett som en attraktiv inntektskilde. Oppdrett av spesielt røye er nemlig svært godt egnet for gårdsbruk og andre eiendommer nær elv eller innsjø i Fjellregionen. Møtet foregår på Kompetansesenteret på Tynset. Se hele invitasjonen her.

16.05.2017
Aktivitetskalender
08.06.17
18:30
22.06.17
09:30
27.06.17
18:30
24.08.17
18:30
06.09.17
09:30
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 
Fjellregionen 

 

Nasjonalparklogo 

Logo Forollhogna villreinområde
Fylkesmannen i hedmark logo 
Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret