Bredbånd i Tolga kommune 3
Utredning kultur og barnehage
Nyheter

stilling ledigDet er to forvalterstillinger knyttet til Forollhogna, begge med kontorsted Røros. Den ene stillingen er nå utlyst med søknadsfrist 3.mai. Formell arbeidsgiver er Fylkesmannen i Trøndelag. Se jobbutlysning på jobbnorge.no, nav.no, finn.no og fylkesmannens nettsider .For opplysninger om verneområdene og verneforvaltningen i Forollhogna – se nasjonalparkstyrets nettsider og

«Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområder» på Facebook.

20.04.2018

Kommunevapen_fargerVi har hatt en uforutsett hendelse i natt. Vi har registrert at flere er uten vann i Tolga sentrum. Vi jobber nå med å tette lekkasjen!

20.04.2018

seterKommunene i Nord-Østerdal inivterer til møteserier med følgende tema: Klimarådgivning på gardsnivå (grovfôr 2020) og klimagassutslipp hos drøvtyggere-hva kan gjøres? Møtet er på Tolga 25.april  i Sætershallen kl. 11.00-14.00, se møteinvitasjonen for mer informasjon.

18.04.2018

Tolga kommuneJobben med å overføre gateadresser i Tolga gjøres fortløpende. Siste status er at adresser i Vingelen nå er ferdig registrert. Fra før er adresser i Hodalen og Øversjødalen klare. Beboere her kan derfor ta i bruk sine tildelte gateadresser. Tolga står nå for tur. Ny informasjon kommer når disse adressene er klare. Saksbehandlingen av adressetilleggsnavn er satt på vent.

17.04.2018
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 

 
Tolgaslekt

Fjellregionen

 

 

 


 


Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret

  Nasjonalparklogo

outtt-logo-black