Tolgaslekt
Utredning kultur og barnehage
Multimediabrosjyre Tolga
Nyheter

kalenderKlikk deg inn på saken så kan du se trekninglista for Heimbygdlagets adventskalender 2017.

13.12.2017

HuskDPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Dette er et dialogmøte mellom pårørende og fagfolk.

Tilbudet er åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

Les hele invitasjonen  her:Invitasjon Møteplass vår 2018.

 

 

12.12.2017

Bok oppå bokTynset Studie-og høgskolesenter arrangerer kurs som retter seg mot alle som skal arbeide med personalsaker eller som sporadisk har personalansvar. Dette er et 3- dagers kurs med første kursdag 25. januar 2018. For mer informasjon se kursinvitasjonen.

12.12.2017

Informasjonsmøte om Arkivutdanning, torsdag 14. des. på Tynset og Røros. 

Viktig å melde seg på om en ønsker å delta!

Tynset   https://www.facebook.com/events/1929400720411415/?active_tab=about 

Røros  https://www.facebook.com/events/262253567637242/   

12.12.2017

AvløpNy lokal forskrift for spredte avløpsanlegg vil tre i kraft 1. januar 2018. Den er publisert på Lovdata . Forskriften er felles for kommunene i Nord-Østerdal.

Bygging av nytt spredt avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Det samme er også rehabilitering eller hovedombygging av eksisterende avløpsanlegg. I tillegg krever nytt – eller endret avløpsanlegg egen utslippstillatelse etter forurensningsloven og kap. 12 i forskrift om begrensning av forurensning,  (forurensningsforskriften) og lokale forskrifter.   I utgangspunktet skal avløp fra boliger, hytter, virksomheter og annet som har innlagt vann tilkobles offentlig avløp der dette finnes.
Andre steder, og der reguleringsplan eller kommuneplan åpner for innlegging av vann og avløp, skal dette løses ved at det bygges eget eller felles spredt avløpsanlegg. For nærmere info om hvilke type anlegg som kan godkjennes i Tolga kommune  etter 1.januar 2018– se lokal forskrift.  

 

08.12.2017
Aktivitetskalender
14.12.17
09:30
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook

Lenker

Destinasjon røros logo 

 
Tolgaslekt

Fjellregionen

 

 

 


 


Logo LVK


Norge.no 


 

   

Vingelen.com logo  

styrevervregisteret

  Nasjonalparklogo

outtt-logo-black