21.04.18
19:00
-
21:30
Vingelen storband inviterer til vårkonsert kl.19.30 i Vidarheim sammen med Os mannskor.I tillegg vil storbandet ha med seg flere vokalister: Oline Vingelsgaard, Synne Nordistuen Løvik og Arild Løvik. Salg av kake og kaffe i pausa.
23.04.18
18:00

    

Tolga frivilligsentral

Foreningen Tolga Frivilligsentral  

Stasjonen 

2540 Tolga 

Tlf. 62 49 60 11 / 918 50 483 

E-post: Post@tolga.frivilligsentral.no 

  

 

         Innkalling til årsmøte i Foreningen Tolga Frivilligsentral  

          Mandag 23.april kl. 18.00 på Frivilligsentralen  

  

  

  

Styremedlemmer 

Aiba Bakken, Hodalen

Dorthe Iversen, Tolga

Marthe Nygjelten,Tolga

Tormod Haugen, Vingelen

Liv Trøan, Vingelen

Ingeborg Kirkbakk, Tolga (Kommunens representant)

Vara 

Kari Lise Berg, Tolga

Marit Tingstad, Vingelen

  

Valgkomite 

Toril Sæther,Tolga

Ingvild Buttingsrud, Vingelen

Oddvar Arnestadsveen, Vingelen

  

  

  

  

SAKLISTE 

Sak  1   Godkjenning av innkalling

Sak  2   Valg av møteleder og sekretær

Sak  3   Årsberetning 2017

Sak  4   Regnskap 2017

Sak  5   Budsjett og virksomhetsplan 2018

Sak  6   Valg

Sak 7    Innkomne saker (Saker som ønskes tatt opp, må være oss i hende senest 2 uker før årsmøtet)

       

 

 

Vel møtt!

 

Rigmor Lundberg, daglig leder

 

 

24.04.18
19:30
-
22:00
24.04.18
19:30
-
22:00
Ordfører Ragnhild Aashaug: Ny tid for kulturminnevernet?

 
Auksjonarius Ola Rye: "Kaster du penger?"
Om å ta vare på antikviteter,klenodier,kulturhistorie og ressurser.

 
Kaffe  Inngang kr 100 (inkl kaffe)
           
Velkommen til en interessant kveld!
 

 
Arr: Vingelen kirke-og skolemuseum
26.04.18
19:00
-
22:00
03.05.18
09:30
-
16:30
05.05.18
13:00
-
16:00

KOM OG SYNG FOLKESANG!
GENERASJONSSANG
5 MAI KL. 13.00 -16.00 I STEINFJØSET PÅ IVAREGGA , TOLGA MED GRO KJELLEBERG SOLLI  OG ELI STORBEKKEN
DE LÆRER BORT SANGER FRA SITT RIKHOLDIGE REPORTOAR;
BÅNSULLER, STUBBER, TRALLER OG VISER.


Mellom anna fra fra GRO`S NYUTGIVELSE "STIEN EG FANN"
Og ELI sin "NATTERGALEN"
KURSAVGIFT: KR 300.-STUDENTER 200.- BARN UNDER 12 ÅR GRATIS
SALG AV KAFFE/TE, BRUS OG KAKE
KONTANT/ VIPPS
CD-SALG
PÅMELDINGSFRIST 29 APRIL
GRO: grosol@hotmail.com tlf 90758746/ ELI: elis@storbekken.no/ 93456632
ALLE SANGGLADE I ALLE ALDRE ER VELKOMNE!
ARR. HEDMARK FOLKEMUSIKKLAG / RFF

24.05.18
19:00
-
21:00