Høring- Forvaltningsplan Hodalen Landskapsvernområde 2017-2026

Kommunevapen_fargerTolga kommunestyre vedtok 16/2-17 å sende ut vedlagte forslag til forvaltningsplan ut på høring til alle interessenter og aktuelle offentlige myndigheter. Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tolga.kommune.no innen 31.03.2017. For mer informasjon se her: Høringsbrev,   plan på høring.

Publisert av: Linn-Kristin Ydse Høsøien
22.02.2017