kommuneshuset Inngang

Tolga kommune er organisert med 3 sektorer, samt en stab og støttefunksjon knyttet mot rådmannen.

Kommunen er delt opp i følgende sektorer: Oppvekst, Velferd og Samfunnsutvikling.

I rådmannens stab og støtte inngår følgende: Servicetorg, personal, økonomi og en rådgiverstilling.

Fullstendig oversikt fremgår av organisasjonskartet.

  

Organisasjonskart 2016.

Nyheter

Tolga kommuneKommunestyret i Tolga kommune vedtok i møte den 23.04.2015, sak 25/15 å legge forslag til Kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og til offentlig ettersyn. Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet i henhold til reglene i Plan og bygningsloven 11.1, 11.2 og 11.3. Gjennom planen skal kommunestyret fastsette mål og strategier for en langsiktig utvikling av Tolga samfunnet og kommunens egen virksomhet.  

11.05.2015

Tolga kommuneTolga kommunestyre vedtok 26.03.15 kommunens eierskapsmelding. En eierskapsmelding er ment å være et overordnet politisk styringsinstrument for
virksomheter som kommunen har eierinteresser i. Det er i planen gjort en beskrivelse av de ulike selskapsformene og andre former for interkommunalt samarbeid. Det
gis en oversikt over de selskap og samarbeid Tolga kommune inngår i.
Eierskapsmeldinga skal være et verktøy for god eierskapsstyring. Eierskapsmelding - Tolga kommune - 2015

09.04.2015

tommel oppTolga kommune topper som beste kommune i Hedmark på Kommunebarometeret som ble klart denne uka. Hvert år rangerer Kommunal Rapport alle kommunene mot hverandre og Tolga kommune ligger på 7.plass og dermed best i Hedmark. Les mer om Kommunebarometeret her.

04.07.2014

IMG_0188Vi minner om at fra 1.juni 2014 vil kommunehuset ha nye åpningstider: Mandag-fredag kl.09.00-15.00.

02.06.2014

Stein HalvorsenVisjonen i Tolga kommunes plattform for oppvekst og læring er:
«Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap». 

En målsetting og et kjennetegn skal være: Et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge.

Dette er ikke smålige ambisjoner. Er det mulig å måle om en slik målsetting nås?

Det er vel ikke noe helt entydig svar på det. Om det skulle la seg måle er det vel heller ikke gitt at mål satt i en plan vedtatt i 2009 er årsaken til det.

20.03.2013

KakeStikk i strid med utviklingen i sykefraværet i offentlig sektor på landsbasis, øker nærværet i Tolga kommune: I 2012 hadde Tolga kommune et sykefravær inkludert egenmeldinger på 5,2 prosent. For 2011 var sykefraværet 6,9 prosent. Det gir 536 sparte fraværsdager; tilsvarende 2 årsverk.

20.03.2013

Friske arbeidstakere. Foto: Ragnhild DåsnesIdébanken.org har en artikkel om nedgangen i langtidssykefraværet i Tolga og Os kommuner. I årets 11 første måneder hadde Os kommune et sjukefravær inkludert egenmeldinger på 5,3 prosent. Samme periode året før var tallet 8,7 prosent. Det gir 1469 sparte fraværsdager for en kommune med 270 ansatte. Tolga har hatt tilsvarende utvikling. Les hele artiklen her.

01.03.2013
Nederland 2013 a

Tolga kommune har sammen med fjellregionen vært i Nederland på Skandinaviske dager, og det var en vellykket tur. Det var flott å kunne presentere hele regionen som et arbeids- og bomarked. Her traff vi mange nederlendere som er interessert i å flytte til vår region.

23.01.2013

I forrige Tolga-Nytt var det en spørreundersøkelse om nettopp Tolga-Nytt. Det ble blant annet spurt om samutgivelsene med Kirkehilsen, format, antall utgivelser, papirutgave kontra nett og layout. Det var bare åtte personer som svarte. De ønsket samutgivelser, papirutgaver, A4-format og fire utgivelser i året.

08.01.2013

saman om ein betre kommune logo lilaTolga kommune er tatt opp i det nasjonale utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune»! Sammen med Os kommune har vi søkt om deltagelse i dette programmet, og er veldig glad over å få gjennomslag for måten vi ønsker å jobbe på! Vi er i ferd med å utvikle et samarbeid innen felles ledelse av  NAV og samarbeid innen teknisk, landbruk og skog. I tillegg samarbeider vi om prosjekter som «Idrett som næring», «Inn på tunet» og omdømmskolen.

23.11.2012

Tolga kommuneEr full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille seg ut med noe mer unikt? Tolga og Os kommune er to av i alt 14 kommuner som har fått plass på Distriktssenteret sin årlige Omdømmeskole. Her lærer vi hvordan kommunene kan bruke et godt omdømme som middel til å nå overordnede mål.

13.11.2012

styrevervregisteret

I styrevervregisteret kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser. Lenke til Styrevervregisteret-Tolga ligger i høyre marg på framsida.

12.11.2012
Pensjonister 2012

Det ble en trivelig kveld på Ivaregga da Tolga kommune takket av sju arbeidstakere som har valgt å gå over i pensjonistenes rekker dette året. Med god mat i trivelige omgivelser, flott sang fra husdikteren vår; Gudny Hagen Bakken, og livat musikk fra Johan Sundberg og brødrene Nygård, ble det en fin avslutning av yrkeskarrieren for de sju.

26.10.2012
Dølmotunet2

Dagens næringsliv meldte tidligere i sommer at Tolga kommune har klatret flest plasser på listen over landets mest bærekraftige kommuner de siste fem årene. Det er vi veldig stolte av. Det viser at det er liv laga på landet. Les hele artiklen her.

07.08.2012
brugata

Årsmelding for Tolga kommune 2011 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21. juni. Årsmeldingen er lagt ut i høyre marg under området administrasjon

03.07.2012

medarbeiderFor tredje gang siden 2007 har Tolga kommune i vinter gjennomført medarbeiderundersøkelsen utarbeidet av KS. 135 av 176 leverte sitt svar. Generelt sett er de ansatte meget godt fornøyd med tingenes tilstand i kommunen som arbeidsplass og tjenesteyter overfor innbyggerne. Det er selvfølgelig noen små variasjoner fra virksomhet til virksomhet.

25.04.2012
Møte damer og menn

Kontrollutvalget i Tolga har sitt neste møte tirsdag 24. april kl. 13.30 på Rødstua, kommunehuset. Sakspapirene kan du lese her. Sakspapirene vil heretter også ligger under området sakspapirer.

16.04.2012

Kontakt administrasjon

Personalsjef:

Harald Sørli

Tlf: 974 31 178

Rådmann:
Stein Halvorsen
Tlf: 414 72 123

Økonomisjef
Jenny Støholen 
Tlf: 45 63 71 73

Kontakt Tolga kommune

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook