Her har vi samlet informasjon om det politiske liv i Tolga kommune. I venstre marg finner du opplysninger om den politiske organiseringen, kommunestyret, formannskapet, møtepapirer, ordfører, møteplan og en oversikt over oppfølging av saker. Aktuelle generelle politiske lenker finner du i boks i høyre marg.

Nyheter

klubbeFørskommende møte i kommunestyret er torsdag 26.april kl. 19.00 i Fjellheim, Vingelen. Møtet starter med befaring i Vingelen skole og barnehage. Samarbeid og organisering av NAV i Nord-Østerdal er en av sakene som skal behandles. Alle sakene ser du i møteinnnkallinga.

17.04.2018

Tolga kommuneFormannskapet har sitt neste møte torsdag 12.april kl. 09.30-15.00 i Storstua på kommunehuset. Interkommunal psykologressurs er en av sakene som skal behandles. Mer informasjon ser du i møteinnkallinga . Administrasjonsutvalget har møte samme dag kl. 09.30-10.00. Status for gjennomføring av ny barnehage og nytt kulturbygg står på saklista.

04.04.2018

Kommunevapen_fargerKommunestyret har sitt neste møte torsdag 22.mars kl. 09.30-15.30 på Malmplassen gjestegård. Tolga kraftverk-dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er en av sakene som skal behandles. For mer informasjon se alle sakene og møteinnkalling i sin helhet.

13.03.2018

Ragnhild Aashaug 10x12,5Mandag 12.mars fra kl 1000 – 1400 er det ordførerdag i Øversjødalen. Ordføreren og deler av administrasjonen vil være tilstede på samfunnshuset i Øversjødalen for innbyggerdialog. Etter innspill på tidligere saker er det avtalt med andre aktører på saker det blir gitt info på.

I tillegg er det avtalt møte med nye eiere av Åstun skole om deres planer fremover og samhandlingen med samfunnshuset. Det gleder vi oss til å høre mer om.

Etter infosakene er det mulighet for å prate med oss enkeltvis.

 

KL 1000: Mobil- og bredbåndsdekkning i Øversjødalen ved/ Infonett og Tolga kommune

KL 1100: Bibliotektilbudet i Øversjødalen – hvilke planer har Tolga kommune?

KL 1200: Brannsikkerhet – Hva er god nok beredskap, og hvordan sikre det? Ved Midt Hedmark brann- og redning

Tolga kommune deltar med ordfører Ragnhild Aashaug, sektorleder for samfunnsutvikling May Irene Løseth, teknisk sjef Hallvard Urset, kultursjef Eivind Moen, landbruks- og næringsjef Kjersti Ane Bredesen.

Vi håper mange har mulighet til å komme innom for en kaffekopp og en prat. Velkommen!

 

  

06.03.2018

Tolga kommuneFormannskapet har møte torsdag 8.mars kl. 09.30 på Storstua i kommunehuset. Sakene i sin helhet kan ses i møteinnkallinga og tilleggssak 18. Administrasjonsutvalget har også møte samme dag. Sakene ses her.

01.03.2018

klubbeFormannskapet har sitt neste møte 5.februar kl. 9.30 i Storstua på kommunehuset. 1.gangsbehandling av gang-og sykkelveg Gammelbrua-Erlinesset er en av sakene som skal behandles. Resten av saklista og oversikt over drøfting/informasjonssaker kan ses i møteinnkallinga.

 

31.01.2018

SakspapirerFormannskapet avholder sitt møte i forkant av kommunestyremøtet torsdag 14.desember kl. 08.30-10.00 på Malmplassen gjestegård. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, forslag til planprogram er en av sakene som skal behandles. Alle sakene som skal behandles kan ses i møteinnkallinga.

08.12.2017

Tolga kommuneKommunestyret avholder sitt siste møte for i år, torsdag 14.desember kl. 10.00 på Malmplassen. Budsjett 2018 og økonomiplan/handlingsprogram 2018-2021 er en av sakene som skal behandles. Alle sakene kan ses i møteinnkallinga , tilleggssak 79-17samt vedlegg sak 67-budsjett , vedlegg sak 67 -aktivitetsbeskrivelse,vedlegg sak 68, vedlegg sak 70 , vedlegg sak 71, vedlegg sak 72, vedlegg 2 sak 72.

06.12.2017

Tolga kommuneFørstkommende møte i kommunestyret er torsdag 23.november kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Bygging av ny barnehage og kulturhusdel og finansiering ndg. bredbånd er noen av sakene som skal behandles. Alle sakene ser du i møteinnkallinga og tilleggssak 63-17 møte.

14.11.2017

Tolga kommuneFørstkommende møte i formannskapet er 9.november kl. 09.00 på Storstua, kommunehuset. Møtet starter med administrasjonsutvalget med påfølgende drøftings-og informasjonssaker. Samarbeid og organisering av NAV i Nord-Østerdal er en av sakene som skal behandles. Full oversikt over sakene ser du i saklista og tilleggssak 73-17.

03.11.2017

Tolga kommuneKommunestyret har sitt neste møte torsdag 26.oktober  kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Salg av kommunale boliger, kommunale vigsler og etablering av kunstfond er noen av sakene som skal behandles. Alle sakene kan ses i møteinnkallinga.

19.10.2017

Tolga kommuneKommunestyret har sitt neste møte torsdag 28.september kl.19.00 på Malmplassen gjestegård. Tertialrapport for 2.kvartal og forslag til ny forvaltningsplan for Hodalen landskapsvernområde er noen av sakene som skal behandles. Alle sakene finner du i saklista. Se ellers vedlegg: Vedlegg sak 42-17, vedlegg sak 45-17,vedlegg sak46-17.

21.09.2017

Tolga kommuneTorsdag 14.september er det nytt møte i formannskapet. Møtet er kl. 17-20.00 i Storstua på kommunehuset. Møtet starter med befaring. Tertialrapport er en av sakene som skal behandles. Hele saklista ser du her. Før formannskapsmøtet er det møte i utvalg for vernesaker. Saklista for møtet ser du her

08.09.2017

Tolga kommuneNeste møte i formannskapet avholdes 24.august kl. 18.30 på Storstua i kommunehuset. Saklista kan du se her. Samtidig er det møte i utvalg for vernesaker. Forslag til ny forvaltningsplan for Hodalen landskapsvernområde er saken som skal behandles. Hele saklista finner du her.

17.08.2017

Tolga kommuneKommunestyret har møte torsdag 22.juni kl. 9.30-15.30 på Malmplassen gjestegård. Utredning av ny barnehage og kulturhus samt kommunal planstrategi 2017-2020 er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallingen ser du her.  Samme dag er det også formannskapsmøte. Se hele møteinnkallingen her.

13.06.2017

Tolga kommuneFormannskapet har sitt neste møte torsdag 8.juni kl. 18.30 på Storstua i kommunehuset. Kommunal planstrategi og interkommunalt prosjekt om skadefelling av rovvilt i Nord-Østerdalen er noen av sakene som skal behandles. Se hele saklista her, vedlegg sak 39-17,vedlegg sak 40-17.

04.06.2017

Tolga kommuneNeste møte i kommunestyre avholdes torsdag 18.mai kl. 19.00 på Malmplassen Gjestegård. Tilstandsrapport for grunnskolen i Tolga kommune 2016-17 samt overordnet beredskapsplan for Tolga kommune er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallingen kan sees her, samt vedlegg sak 26-17 , årsmelding 2016 ,regnskap 2016.  Komiteen for ny barnehage/kulturhus vil legge frem tegninger på skissestadiet og orienterer om fremdriften.

09.05.2017

Tolga kommuneMandag 3.april er det møte i formannskapet. Det blir bedriftsbesøk i Vingelen og flere drøftingssaker. Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser er saken som skal behandles i møtet. Hele saklista kan du se her. Det er samtidig møte i utvalget for vernesaker.

28.03.2017

Tolga kommuneTorsdag 23.mars er det møte i kommunestyret. Konsolideringsavtale mellom Anno Museum og Tolga kommune, samt avtale mellom Tolga kommune og Destinasjon Røros er sakene som skal behandles. Møtet starter kl. 9.30 på Malmplassen Gjestegård. Se hele innkallingen her.

16.03.2017

Tolga kommuneTorsdag 9.mars er det møte i formannskapet kl. 9.30 på Storstua i kommunehuset. Dagen starter med møte i administrasjonsutvalget. Se sakspapirer her: Innkalling formannskap 9.mars, innkalling administrasjonsutvalg 9.mars.

02.03.2017

SakspapirerFormannskapet har sitt neste møte 15.februar kl. 12.30 på Fylkeshuset på Hamar. Møtet gjennomføres på Hamar siden formannskapet skal delta i regionalt planforum. Tolga har meldt inn to saker til regionalt planforum; Kommunal planstrategi og mulig reguleringsplan for Hamran. Saklista for formannskapsmøtet kan ses her. Kommunestyret har møte dagen etter, torsdag 16.februar kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Reguleringsplan for Kaasen grustak i Hodalen er en av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her.

09.02.2017

Tolga kommuneÅrets første kommunestyremøte foregår torsdag 26.januar kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Det blir Åpen spørretime fra kl. 19.00. Utredning om Vingelen Nasjonalparklandsby og risiko-og sårbarhetsanalyse for Tolga kommune er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her, samt vedlegg sak 4-17,vedlegg sak 5-17,vedlegg sak 8-17.

16.01.2017

Formannskapet på LangsjøvoldenFormannskapet var torsdag den 12.januar på besøk hos Sebastian Joten Langsjøvold og hans samboer Sofie Kristoffersen Nystuen for å høre hvordan det går med deres planer. Sebastian og Sofie dokumenterte gjennom programmet hvor viktig det er å legge til rette for mindre bruk/familiebruk gjennom dette programmet. Gården Langsjøvold ligger lengst øst i Tolga kommune, ca 50 km fra kommunesenteret. Tolga kommune er avhengig av at slike gårder skal kunne opprettholdes og at yngre har lyst til å overta om vi skal opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen. Det pågangsmotet Sebastian og Sofie er gull verdt og Formannskapet fikk noen gode diskusjoner med paret om landbrukspolitikk, forvaltning og bosetting. Vi ønsker de lykke til!

På bildet ser vi fra venstre: Rådmann Stein Halvorsen, Kjell Dalløkken, Sebastian Langsjøvold Joten, ordfører Ragnhild Aashaug, Leif Vingelen, Morten Nyhus, Trond Peder Carlsen og Sofie Kristoffersen Nystuen.

 

13.01.2017

Tolga kommuneMotorferdsel i utmark og kommunal planstrategi 2017-2020 er sakene som skal behandles i formannskapsmøtet 12.januar. Møtet  starter med gårdsbesøk til Langsjøvolden fram til kl. 12. Deretter går møtet av stabelen på Storstua i kommunehuset. Hele innkallingen kan du se her.

06.01.2017

Tolga kommuneÅrets siste kommunestyremøte går av stabelen torsdag 15.desember kl. 9.30 på Malmplassen gjestegård. Endring av stemmekretser og forslag til budsjett 2017 er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her, samt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan og  handlingsprogrogram 2017-2020.  Vedlegg sak 91-16 Tilleggssak 96-16. Sak 88-16.

06.12.2016

Det innkalles til møte i formannskapet mandag 28.november kl. 8.30 på Rødstua. Møtet starter med møte i Administrasjonsutvalget. Så blir det befaring til tolga Næringspark og møte i styringsgruppa - Tolga Arrangement.

Møteinnkalling  

Budsjett 2017 Øk.plan, handl.progr

22.11.2016

Tolga kommuneFørstkommende møte i formannskapet er torsdag 10.november kl. 10. 00 på Tynset sykehus, DPS Peisestua. Det blir orientering fra sykehuset, omvisning og informasjon om nærpolitireformen. Midler til bokprosjekt Hodalen 350 år og høring av politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt, er noen av sakene som skal behandles. Se hele saklista her.

04.11.2016
Tolga kommune

Siden det ikke er ettersendt noe mer bakgrunnsstoff til sak 75/16 om stemmekretser i Tolga kommune, så trekkes  saken og settes opp på neste møte. Kjøreplan for kommunestyremøtet torsdag 27.oktober: Frivilligsentralen informerer om sin virksomhet kl 19.00.Sak 77/16 vedrørende barnehageutredning og sak 81/16 om komiteoppgave fo videre utredning av kulturfasiliteter og detaljplanlegging, tas opp til behandling  kl 19.30. Deretter kjøres sakene i oppsatt rekkefølge. Se hele saklista her.

26.10.2016

SakspapirerNeste møte i kommunestyret er torsdag 27.oktober kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Stemmekretser i Tolga kommune og barnehageutredning er noen av sakene som skal behandles. Hele saklista ser du her.

17.10.2016

SakspapirerFormannskapet har sitt neste møte torsdag 13.oktober kl. 9.30 på Storstua, kommunehuset. Vingelen Nasjonalparklandsby står på sakslista. Hele møteinnkallingen kan du se her

06.10.2016

Kommunevapen_fargerNeste møte i kommunestyret er 29.september kl. 19.00 på Malmplassen Gjestegård. Stemmekretser i Tolga kommune og Verdensarvsenter er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallinga med vedlegg kan du se her.

22.09.2016

Tolga kommuneNeste møte i formannskapet er 15.september på Storstua i kommunehuset. Stemmekretser i Tolga kommune og årets Tv-aksjon er noen av sakene som skal behandles. Se hele saklista her. Her kan du se sakene 64-65/16 som er ettersendt.

09.09.2016

Det innkalles til møter i formannskapet og verneutvalgtet torsdag 25. august på Storstua kl. 18.30.  

Møteinnkalling formannskapet

Møteinnkalling verneutvalg

19.08.2016

Tolga kommuneKommunestyret har sitt neste møte torsdag 23.juni kl. 09.30 på Malmplassen gjestegård. Kommunereform og bosetting av enslige mindreårige er noen av sakene som skal behandles. Hele saklista ser du her. Vedleggene til saklista kan du se på servicetorget i kommunehuset.

14.06.2016

SakspapirerFormannskapet har sitt neste møte torsdag 9.juni kl. 18.30 på Storstua i kommunehuset. På saklista står blant annet tertialrapport for 1.tertial 2016 og leiekjøring med snøscooter for perioden 2016-2020. Hele møteinnkallingen kan du se her.

02.06.2016

Det har kommet inn to tilleggssaker til kommunestyremøtet den 25. mai.
Tilleggssaksliste 25.05.2016

23.05.2016

Tolga kommuneKommunestyret har sitt neste møte 25.mai kl.19.00 på Malmplassen gjestegård. Av sakene som skal behandles er om 3K-alternativet (Tolga, Tynset og Alvdal kommuner) skal inngå som del av grunnlaget man tar stilling til når fremtidig kommunestruktur behandles i kommunestyret i juni. Ksak 44/16 vil gjennomføres først i møtet pga habilitet. For mer informasjon se her: saksliste, vedlegg sak 41-16.

19.05.2016

SakspapirerDet innkalles til møte i formannskapet torsdag 12. mai kl. 09.30 på Storstua, Kommunehuset. I tillegg til sakene blir det besøk hos TOS/ASVO med informasjon om drift og planer for fremtiden.

Sakslista  Vedlegg

04.05.2016

Engasjert ungdomEngasjer dere i diskusjonene om kommunereformen og utviklingen i Fjellregionen! Denne oppfordringen kommer fra Ungdomsrådet i Fjellregionen. Følgende brev er sendt ut til ungdomsrådene i regionen:

02.05.2016

I forbindelse med utredningen for Nord-Østerdalskommunene, innkalles det til felles kommunestyremøte onsdag 4. mai kl. 09.00 - 15.00 i Storsalen i Tynset kulturhus. Østlandsforsking, Fylkesmann og UFT Hedmark deltar.
Møteinnkalling felles møte NØ

25.04.2016

Tolga kommuneDet innkalles til møte i kommunestyret torsdag 28. april kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. På sakslista står bl.a. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, og sluttregnskap for Tolga Hopp og skilekanlegg (Hamran skipark).

Sakspapirene 

Vedlegg sak 31-16, møte 28.04.16

21.04.2016

Møte damer og mennDet innkalles til møte i formannskapet torsdag 14. april kl. 9.30 på Storstua på Kommunehuset.
Møteinnkalling fromannskapsmøte 14. april 2016

Vedlegg sak 23-16, Tolgensli

06.04.2016

 

 

FjellregionenRegionrådet for Fjellregionen tar nye grep for å engasjere flere av innbyggerne i arbeidet for en positiv utvikling. Alt fra enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og andre oppfordres til å invitere til gjestebud. - Diskuter "Hvordan skal vi sammen skape flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i et trygt og inkludrede samfunn i Fjellregionen?"- og send inn ideer og forslag. Alle innspill blir med i arbeidet for å finne nye grep i felleskap i Fjellregionen. Hvordan du skal gå frem, finner du svar på her 

22.03.2016

Det innkalles til møte i formannskapet torsdag 11. februar kl. 13.30 på Storstua. I tillegg til sakslista blir det drøfting om Tolga 2020, samt kommunereformen.

Sakspapirene 

 

04.02.2016

Tolga kommuneDet innkalles til kommunestyremøte torsdag 28. januar kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. I tillegg til sakslista kommer FIAS og redegjør for nye planer vedrørende flytting til Eid.

Møtennkalling 

Vedlegg 

20.01.2016

Møte stolerDet innkalles til årets første formannskapsmøte mandag 18. januar kl. 9.30 på Storstua, Kommunehuset. Foruten sakslista bli,r det flere saker til drøfting. Møtet starter med møte i administrasjonsutvalget.  Sakspapirer  Vedlegg sak 04/16   Sakspapirer administrasjonsutvalget

12.01.2016

PengerI kommunestyret den 10. desember ble kommunebudsjett for 2016, og økonomiplan/handlingsprogram for perioden 2016-2019 vedtatt

 

Budsjett 2016 - Økonomiplan og handlingsprogram 2016-2019

23.12.2015

Tolga kommuneDet innkalles til møte i kommunestyret på MaImplassen gjestegård torsdag 10. desember 2015 kl. 10.00
Informasjon/drøfting:
FIAS —informasjon om selskapet og planene/vedtaket om å flytte administrasjonen fra Tolga sentrum til Eid
Tolgensli boligfelt og informasjon om boligutviklingsprosjekt —v/Feste Nordost

Møtennkalling     Budsjett

01.12.2015

Tolga kommuneFormannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er, i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3,  lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside, i fellestjenesten og biblioteket  i perioden fra 26.11.15 til og med 09.12.15. Klikk på overskriften for å finne dokumentene.

 

26.11.2015

Tolga kommuneDet innkalles til møte i formannskapet torsdag 25. november kl. 9.20. NB: Møtet starter med befaring. Oppmøte på tomt på Østre Moan. Tomt ved siden av
Odd Arne Skjæret. Befaring: Befaring i forbindelse med sak 63/15; «Klage på delegert vedtak om fradeling av boligtomt i regulert område Sjukehusmoen/Østre Moan.
Drøfting/informasjonsaker:
- Drøfting møteplan 2016

- Info om boligutviklingsprosjekt og Tolgensli boligfelt v/Feste NordØst
- Besøk og befaring nye omsorgsboliger med innlagt lunsj

Møteinnkalling. For vedlegg se. http://www.tolga.kommune.no/2081.Formannskapssaker.html

 

19.11.2015

Tolga kommuneDet innkalles til møte i kommunestyret torsdag 19. november kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. I tillegg til sakslista blir det Informasjon/drating om:
Flyktningsituasjon —hva kan Tolga kommune gjøre?
Kommunereformen —hva har skjedd og hva skjer videre i regionen?
Ca kl. 21.00: TTIP og TISA —Hva er det og hva kan det komme til å bety forkommune-Norge og Fjellregionen v/Per Martin Sandtrøen, politisk rådgiverSenterpartiets Stortingsgruppe
Møtepapirene

12.11.2015

Tolga kommuneDet innkalles til møte i Formannskapet torsdag 5. november kl. 09.30 i Storstua, kommunehuset. NB! Møtet starter med møte i Administrasjonsutvalget. Drøfting/informasjonsaker: Budsjettprosessen —det blir en prosess på investeringer og utredningsoppgaver. Bredbåndsutbygging —kartlegginger, søknader og investeringsmidler. Fra kl. 13.00 blir det besøk fra fylkesmannen. Fylkesmannen er på runde i de nye formannskapene. Et av temaene utover å bli kjent med fylkesmarmsembetet er kommunereformen. Sakspapirene 

29.10.2015

klubbeValgkomittens forslag til råd, utvalg og nemder følger her. Saken skal opp i kommunestyret i morgen, torsdag 29. oktober 2015.

 

Valgkomiteens forslag til nye råd, utvalg, styrer, generalforsamlinger m.m.  - 2015 - 2019.

28.10.2015

UndervisningMandag 26. oktober blir det folkevalgtopplæring fo rvåre nye politikere. Dette på Tolga skole kl. 19.30. det blir utdeling av Ipad, opplæring i bruk av Ipad og innføring i budsjett.  Folkevalgtopplæring

20.10.2015

klubbeDet innkalles til møte i kommunestyret torsdag 29. oktober kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. I tillegg til sakslista blir det følgend esaker til informasjon/diskusjon:
- Budsjettarbeidet. Prosessjobbing. Tillitsvalgte og virksomhetsledere inviteres også.

Velkommen. Møteinnkallingen.

20.10.2015

Tolga kommuneVårt nye kommunestyre skal velge kommunale styrer, råd med mer, for en ny 4-årsperiode (høsten 2015-høsten 2019).Du som innehar kommunalt verv, og som ønsker fritak for en fortsettelse, bes om å gi skriftlig melding om dette til Tolga kommune.


 

02.10.2015

Det innkalles til møte i kommunestyret torsdag 1. oktober kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård.  

Møteinnkalling 1. oktober 2015

 

23.09.2015

Valg logo 2015 liten

 

 

 

 

Stemmefordelingen i Tolga 

Senterpartiet 48,1 prosent
Sosialistisk venstreparti 23,8 prosent
Arbeiderpartiet 18,5 prosent
Venstre 9,6 prosent

 

Valgdeltagelse: 71,2 prosent 

 

http://www.valgresultat.no

 

NB! Klikk på artikkeloverskriften for å se sammensetningen av det nye kommunestyret f.o.m. høsten 2015, og for oversikt over partienes representanter og vararepresentanter.

 

Valg logo 2015 litenØversjødalen samfunnshus inviterer til Valgtorg i samfunnshuset onsdag 9. september kl 19 – 21. Det blir valgkafe der de politiske partiene som stiller liste til kommunevalget vil være på plass for å prate med folk og svare på spørsmål over en kaffekopp.  Styret for samfunnshuset serverer kaffe og kake.

Velkommen!

04.09.2015

Møte damer og mennDet innkalles til møte i formannskapet torsdag 10. september kl. 09.30 på Storstua. Møtet starter med møte i Administrasjonsutvalget.

Møteinnkallingen 

Vedlegg 46-15 

Vedlegg 47-15

02.09.2015

Kommunestyresak 45/15 om fremming av forslag om regulering av grustak i Ryseteråsen i Vingelen utsettes. Sakspapirer vil derfor ikke bli ettersendt, som det står i innkallingen.

21.08.2015

Det innkalles til høstens første kommunestyremøte torsdag 27. august kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård.
Sakspapirer

Vedlegg 

19.08.2015

MøteHøstens første formannskapsmøte holdes torsdag 20. august kl. 19.00 på Storstua, kommunehuset. Kommuneplan skal drøftes og det er også sak om interkommunalt samarbeid på byggesak, plan, kart og oppmåling. Møteinnkalling formannskap

11.08.2015

Tolga kommuneFor innkalling til kommunestyret den 18 juni, se her. Blant sakene er kommunereformen og veien videre.

 

Se også protokollen fra møtet her

DokumentDet innkalles til møte i formannskapet torsdag 4. juni kl. 19.00 med møtested Vingelen skole- og barnehage. Møtet starter med befaring i forbindelse med sak 29/15 - fradeling tomy i NLF-området. Møteinnkalling formannskap 4.juni 2015

28.05.2015

Tolga kommuneKommunestyremøtet finner sted på Malmplassen gjestegård den 21. mai klokken 19:30. Her finner du innkalling og sakspapirer.

12.05.2015

Tolga kommuneÅrsmelding og årsregnskap er blant sakene som er oppe i formannskapet. Se innkallinger og saksdokumenter her

30.04.2015

Tolga kommuneMøteprotokoll fra kommunestyremøtet den 23. april 2015 finner du her.

Innvitasjon til regionalt kommunestyremøte vedrørende kommunereformen finner du her (kommunestyrer og ungdomsråd er invitert).

 

28.04.2015

Tolga kommuneFørstkommende møte i kommunestyret er torsdag 23. april kl. 19:30 på Malmplassen Gjestegård. Budsjettjustering for 2015, kommuneplanens samfunnsdel og veien videre for interkommunalt landbrukssamarbeid, er blant sakene som skal behandles. Hele innkallingen finner du her

19.04.2015

Tolga kommuneTolga kommunestyre vedtok 26.03.15 kommunens eierskapsmelding. En eierskapsmelding er ment å være et overordnet politisk styringsinstrument for
virksomheter som kommunen har eierinteresser i. Det er i planen gjort en beskrivelse av de ulike selskapsformene og andre former for interkommunalt samarbeid. Det
gis en oversikt over de selskap og samarbeid Tolga kommune inngår i.
Eierskapsmeldinga skal være et verktøy for god eierskapsstyring. Eierskapsmelding - Tolga kommune - 2015

09.04.2015

Søknad om konsesjon på erverv fast eiendom Eggen/Nytrø kjøres som tilleggssak i formannskapet. Tileggssak 23-15

07.04.2015

Tolga kommuneDet innkalles til formannskapsmøte i Storstua i kommunehuset den 9. april klokken 09:30. Blant annet er utkast til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 oppe til høring. Møteinnkalling og høringsutkastet til kommuneplan finner du her.

 

27.03.2015

klubbeFørstkommende møte i kommunestyret er torsdag 26.mars kl. 10.00 på Malmplassen Gjestegård. Adresseprosjektet i Tolga og oppnevning av valgstyre til høstens kommunestyre-og fylkestingsvalg er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her.

17.03.2015

Tolga kommuneValglister til kommunevalget 2015 legges ut til offentlig ettersyn etter hvert som vi mottar dem. De blir fortløpende lagt ut på servicetorget i kommunehuset. Listene som legges ut er ikke godkjent av valgstyret.

12.03.2015

Tolga kommuneFormannskapet har sitt neste møte 12.mars i Storstua på kommunehuset. Dagen starter først med møte i administrasjonsutvalget kl. 9.30-11.00. Sakspapirer kan du se her. Formannskapet starter opp kl. 11.00. Tynset og Røros som motorer i regional utvikling er en av sakene som skal behandles. Resten av saklista ligger her.

05.03.2015

klubbeTorsdag 26.februar kl. 19.30 holder kommunestyret sitt møte på Telstad Gård. Der blir det åpen spørretime og informasjon/prosessjobbing om kommuneplanen, organisasjonsprosessen og omdømmejobbing i 2015. Kjøp av Abakus AS og skisseprosjekt av idrettshall og kulturhus er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallingen kan du se her. 

19.02.2015

Tolga kommuneKommuneplanens samfunnsdel for de neste 12 årene er under utarbeidelse og er tema for innbyggermøtene som arrangeres i februar. De første to møtene foregår på Hodalen Fjellstue og Malmplassen Gjestegård torsdag 5.februar kl. 19.30. Det siste møtet er i Fjellheim torsdag 12.februar kl. 19.00. Møt opp der det passer best for deg! Det vil bli gitt en kort presentasjon av hva som har skjedd siden forrige kommuneplan ble vedtatt i 2003. Deretter legges det opp til innspill, dialog og meningsutveksling.

Se hele programmet her.

28.01.2015

Det innkalles til møte i kommunestyret torsdag 29. januar 2015 kl. 20.30 på Malmplassen gjestegård. Før møtet blir det bedriftsbesøk i Tolga Næringspark kl. 19.30 - 20.30. Her kan du lese sakspapirene

26.01.2015

SakspapirerÅrets første møte  i formannskap og administrasjonsutvalg er torsdag 15.januar. Møtet starter kl.9.30 med besøk på Materialbanken i Vingelen. Sjølve behandlingen av saker er fra kl. 11.00-12.45. Etter lunsj blir det jobbing med kommuneplan. Se hele møteinnkallingen her og sakliste for administrasjonsutvalget.

09.01.2015

Ragnhild AashaugI forbindelse med friluftslivets år utfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft alle ordførere til å sove ute fra den 13. – 14. januar. Tolga sin ordfører Ragnhild Aashaug, har takket ja til utfordringen. Når dette ble kjent på Facebook, så kom det et tilbud om å overnatte i ei granbarseng og med 5-kort i Erlia. -Sjølsagt måtte jeg takke ja til det, sier ordføreren. -For Hedmark som skogfylket nummer 1, så er jo det å overnatte i ei granbarseng noe av det mest unike tilbudet en kan få. Også med kortspill i tillegg da gitt!, sier hun. Ragnhild ser frem til «happeningen» og håper at det kan inspirere til at flere vil ta ei natt ute. «Natur har vi mye av, og naturen gir oss noe av den beste terapien en kan få. Det blir skikkelig moro, jeg gleder meg». Se mer om friluftslivetsår her.       

 

06.01.2015

klubbeÅrets siste kommunestyremøte finner sted 18.desember kl. 10.00 på Malmplassen Gjestegård. Budsjett, gang-og sykkelveg i Erlia og fremdriften for kommuneplanens samfunnsdel er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallingen kan ses her:Innkalling kommunestyret ,sak 84-91, sak 92-99.

09.12.2014

Tolga kommuneFormannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommunelovens § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn i servicetorget og biblioteket fra 04.12.14 t.o.m 17.12.14. Innstillingen med alle dokumenter kan du også lese her på hjemmesiden. Kommunestyret behandler Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 i sitt møte torsdag 18.12.14 kl. 10.00. Eventuelle merknader må være levert til Tolga kommune, Kommunehuset, 2540 Tolga, eller til postmottak@tolga.kommune.no innen onsdag 17.12.14 kl. 12.00. Dokumentene kan ses her:Budsjett 2015 - Økonomiplan og handlingsprogram 2015-2018 - rådmannens forslag, vedtak i formannskap 04.12.14.

Ragnhild Aashaug

Ordfører

05.12.2014

Protokollen fra dagens formannskapsmøte kan leses på siden for formannskapssaker.

04.12.2014

 

Ordførere i Nord-ØsterdalUnder regionrådsmøte i  november ble de seks ordførerne i Nord-Østerdal offisielt utnevnt til ambassadører for fosterhjemsarbeid. Det var engasjerte og interesserte ordførere som ble utnevnt.

Hør Ordfører i Tolga kommune Ragnhild Aashaug bli intervjuet etter utnevnelsen som fosterhjemsambassadør:NRK radio

 

28.11.2014

DokumenterÅrets siste formannskapsmøte holdes torsdag 4. desember kl. 09.00 på Storstua i kommunehuset. Det informeres om sluttrapport om prosjektet Boligbygging i distriktene. Andre saker: Gang og sykkelvei i Erlia, Tolgaprisen 2014 og budsjett for 2015.

Møteinnkalling 4.desember 2014

Budsjettforslag 2015

27.11.2014

Ivaregg-dammenKommunestyret vedtok torsdag å sette kulturminner og kulturmiljøer på sakskartet gjennom en systematisk kartlegging, registrering og vurdering av hva som er viktige områder, temaer og enkeltobjekter i Tolga. Dette skal skje gjennom en utarbeiding av en kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Dette gjøres som et ledd i verdensarvstatusen. Forslag til handlingsprogram for 2015 og hele møteprotokollen fra kommunestyremøtet finner du her.

21.11.2014
Møte

Kommunestyret har sitt månedlige møte den 20. november kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. I tillegg til sakslista blir det informasjon fra Fjellregionen Arrangement om deres rapport om kulturbasert næringsutvikling. Her kan du lese hele sakslista og alle saksframleggene.

11.11.2014

klubbeKommunestyret vedtok å rive den gamle kraftstasjonen ved Toljefossen, torsdag kveld. Det var ei lang sakliste som ble behandlet. Hele møteprotokollen kan ses her.

31.10.2014

SakspapirerNeste møte i formannskapet er torsdag 6.november. Møtet finner sted i Storstua på kommunehuset kl. 09.30. Se hele møteinnkallingen her. Det kalles også inn til møte i utvalget for vernesaker 6.november kl. 09.30 i Storstua på kommunehuset. Se sakliste her.

30.10.2014

Tolga kommuneDenne månedens formannskapsmøte starter med besøk til Vingelen og åpning av nye drivstoffpumper kl.09.00. Resten av møtet skjer i Storstua på kommunehuset. I tillegg til sakslista blir det info om status forprosjektet innen landbruk mellom kommunene Tolga, Os, Røros og Holtålen, samt presentasjon av sak 59/14 og 60/14 v/leder i Verdensarvråden i Tolga, Jon Vingele. Sakspapirene

09.10.2014

Tolga kommuneTolga ungdomsråd har hatt møte og kommet fram til tre områder de ønsker det blir arbeidet med. De ønsker kunstgress ved Sætershallen, et tilbud for ungdom på Dølmotunet og volleyball for ungdom. Rådet har sendt brev til henholdsvis Idrettslaget, Dølmotunets venner og volleyballgruppa. Volleyballgruppa har allerede svart positivt på henvendelsen. Brev fra ungdomsrådet

30.09.2014

SakspapirerKommunestyret behandlet 18.september bl.a. nye veinavn i Tolga kommune. Hele møteprotokollen kan ses her.

19.09.2014

klubbeNeste kommunestyremøte finner sted torsdag 18.september kl. 19.30, på Malmplassen Gjestegård. Tertialrapport og adresseprosjekt er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallingen kan du se her + vedlegg sak 59-14.

11.09.2014

SakspapirerNeste møte i formannskapet finner sted torsdag 11.september kl. 9.30 på Storstua, kommunehuset. En av sakene som skal opp er andre tertialrapport for 2014. Se hele møteinnkallingen her. Vedlegg: Kartvedlegg sak 54-1, orienteringssak.  

 

05.09.2014

Kontrollutvalgets neste møte blir tirsdag 2.september kl. 13.30 på Storstua. Her er sakspapirene

27.08.2014

SakspapirerFormannskapet har sitt augustmøte i Storstua på kommunehuset, torsdag 21.august kl. 19.00. Søknader om støtte fra næringsfondet er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her og sak 49-14.

15.08.2014

Dag Henrik Sagbakken«Kommuneøkonomi for folk flest» er tema når Dag Henrik Sandbakken i KS kommer på kommunestyremøte mandag 18.august  kl 1900 -2200 i Storsalen i Vidarheim. 

Det vil bli en gjennomgang av de ulike elementene i inntektssystemet, og hvordan det fungerer ned på enkeltkommunenivå. KS har under utarbeidelse et kursopplegg for inntektssystemet for kommunene som de kaller «Kommuneøkonomi for folk flest», og det er dette opplegget kommunestyret vil få en gjennomgang av.

 

 

16.07.2014

HuskFormannskapsmøtet i august er flyttet fram en uke. Opprinnelig møtedato var 28.august, men er nå flyttet til 21.august kl. 19.00. Møtet finner sted på kommunehuset.

08.07.2014

SakspapirerKommunestyret har sitt neste møte 19.juni kl.10.00 på Malmplassen Gjestegård. Tertialrapport og adresseprosjekt i Tolga er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her. Vedlegg k-sak 45-14, forslag, uttalelser mmVedlegg k-sak 48-14, Kartutsnitt del 1, k-sak 45-14, Kartutsnitt del 2, k-sak 45-14, Kartutsnitt del 3, k-sak 45-14.

11.06.2014

SakspapirerTorsdag 5.juni er det formannskapsmøte i Storstua på kommunehuset kl. 19.00. Hele møteinnkallingen kan du se her.

28.05.2014

Seter med dyrDe rød-grønne ordførerne i Hedmark mener at staten sitt tilbud for en jordbruksavtale vil slå veldig galt ut med den ensidige produksjonsrettede støtten til større bruk og har derfor levert et opprop. Les hele oppropet her.

22.05.2014

bilde ordførerne i OsloFjellregionens ordførere har vært på stor grunnlovsfeiring i Oslo (se bildet). Alle ordførere i hele landet var innbudt. Programmet inneholdt omvisning i Stortinget med besøk på utstillingen av Grunnloven av 1814, middag i Oslo Rådhus, deltagelse på Stortingets jubileumsmøte og mottakelse på Det kongelige slott. -En storstilt feiring av folkestyret vårt, som vil markeres over hele landet gjennom året, sier ordfører Ragnhild Aashaug.

 

16.05.2014

klubbeDet blir både formannskapsmøte og kommunestyremøte torsdag 22.mai på Malmplassen Gjestegård. Formannskapsmøtet begynner kl. 19.00 og kommunestyremøte starter 19.30. Kjøp av Molund og Tynset og Røros som motorer i regional utvikling er av sakene som skal behandles. Se sakspapirene  her:Innkalling formannskap, innkalling kommunestyremøte.

14.05.2014

Kyr beiterOrdførerne i Fjellregionen sendte i forrige uke etter initiativ fra Tolga, et opprop til regjeringen om jordbruket. Ordførerne viser til at jordbruket er en stor andel av sysselsettingen, i tillegg til de store ringvirkningene det gir. For Tolga sin del så utgjør samlet verdiskaping av landbruket og industri 76 millioner kroner, noe som er 18% av den totale verdiskapingen. Les oppropet her.

14.05.2014

SakspapirerFormannskapet har møte 8.mai kl. 9.30 i Storstua på kommunehuset. Det blir orienteringer om utredningsoppgaver og fremdriften i Hamran hopp-og aktivitetsanlegg. Årsmelding og årsrapport er en av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her.  Vedlegg sak 30-14.

30.04.2014

Tolga kommuneKommunestyremøtet i april er avlyst siden få saker er ferdigstilt. Neste kommunestyremøte blir dermed 22.mai kl. 19.00.

16.04.2014

SakspapirerTorsdag 10.april er det formannskapsmøte på Storstua i kommunehuset. Det er først ADM-møte  klokka 9.30 der den nye kommunereformen er en av sakene. Det blir også omvisning på FIAS sitt anlegg på Eid. Se hele innkallingen her.

03.04.2014

klubbeKommunestyret har sitt mars-møte torsdag 27.mars kl.10.00 på Malmplassen Gjestegård. Forprosjekt flerbrukshus/kulturhus, forsøksordning med snøscooterløyper og boligpolitisk handlingsplan er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her: Møteinnkalling 27.mars 2014, Vedlegg sak 24-14.

19.03.2014

SakspapirerDet avholdes i møte i formannskapet onsdag 12.mars kl.19.30 i Storstua på kommunehuset. Opprettelse av pris til årets gründer/entreprenør og til årets tilbakeflytter er noen av sakene som skal behandles. Se sakspapirer her: Innkalling12.mars 2014.

06.03.2014

klubbeKommunestyrets februarmøte finner sted 20.februar kl.19.30 på Malmplassen. Landbruksstrategi for kommunalt næringsfond, omdømmearbeidet i Tolga kommune og boligpolitisk strategi for regionen er noen av sakene som skal behandles. Se hele innkallingen her: Møteinnkalling 20.februar 2014.

12.02.2014

Det avholdes møte i formannskap og verneutvalg torsdag 13. februar kl. 9.30 på Storstua. Fylkesmannen kommer på besøk kl. 12.00.

Møteinnkalling formannskap

Møteinnkalling verneutvalg

06.02.2014

klubbe30.januar kl.19.30 er det kommunestyremøte i kommunestyresalen i Vidarheim. 150-årsmarkering av Ivar Sæter, samarbeid mellom Os, Tolga, Holtålen og Røros innen landbruksforvaltninga og kjøp eller leie av bolig er noen av sakene som skal behandles. Se hele møteinnkallingen her .

21.01.2014

SakspapirerTorsdag 16.januar kl.9.30 er det formannskapsmøte i Storstua på kommunehuset. Drøfting av videre behandling av forsøksordning med snøscooterløyper og kjøp eller leie av bolig står på sakslista. Hele innkallingen kan ses her. Det er også møte i administrasjonsutvalget samme dag: Innkalling administrasjonsutvalget 16.januar.

09.01.2014

Julekule i snøOrdfører Ragnhild Aashaug mener Tolga kommunes budsjett for 2014 gir rom for mye. Les hennes julehilsen her : Tolga kommune sitt budsjett for 2014 gir rom for mye.

20.12.2013

SakspapirerKommunestyrets desembermøte finner sted torsdag 12.desember kl.10.00 i Fjellheim, Vingelen. Det vil bli informert om  nasjonalparklandsbyprosjektet og prosjektet "Saman om ein betre kommune". Tolga kommunes budsjett 2014 og økonomiplan/handlingsprogram 2014-2017 og handlingsplan for anlegg og områder for idrett, nærmiljø og friluftsliv i Tolga kommune, er noen av sakene som skal behandles. Se hele innkallingen her:Innkalling kommunestyre 12.desember 2013, Budsjett 2014, økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017, Vedlegg budsjett 2014, 2 stk.

03.12.2013

Klubbe, briller og de norske loverDet innkalles til formannskapsmøte 28.november kl.09.00 i Storstua, kommunehuset.

Tolgaprisen 2013 og Tolga kommunes budsjett 2014 er noen av sakene som skal behandles. Dagny Mills vil fortelle om prosjektet "Vi trenger hverandre-kvalifisering og inkludering i Fjellregionen". Se hele møteinnkallinga her: Møteinnkalling. Se hele budsjettet for 2014 her:

                           Budsjett 2014, økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017

22.11.2013

SakspapirerDet innkalles til kommunestyremøte 21.november 2013 kl. 19.30 på Tolga omsorgstun. Strategisk plan for folkehelse i Tolga kommune, tilstandsrapport for grunnskolen i Tolga  og strategisk plan for Nav Hedmark, er noen av sakene som skal behandles. Møteinnkallingen.

14.11.2013

Folk i møteDet innkalles til møte i formannskapet torsdag 7. november kl. 09.00 på Storstua. På sakslista står blant annet arbeidet med gards- og slektshistoria, samt felles tiltaksstrategi for nærings og miljøtiltak i skogbruket. Møteinnkallingen.

01.11.2013
Møte flere

Det innkalles til møte i kommunestyret onsdag 23. oktober kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. I tillegg til sakslista blir det åpen spørretime. Sakene med vedlegg kan du lese her.

14.10.2013
Sakspapirer

Det innkalles til møte i formannskapet torsdag 17. oktober kl. 09.00 på Vingelsaard Gjestgiveri. Foruten sakslista blir det info om Strategisk Næringsplan, mulig næringsfond med Os, Status i arbeidet med budsjett, videre føringer m.m. Saksliste

10.10.2013

Det legges inn en befaring i forkant av kommunestyremøtet i dag.  Tolga Idrettslag ønsker å orientere om fremdriften med Hamran hopp- og skileksenter. Oppmøte på Ivaregga der de nye hoppbakkene bygges(nede på sletta) kl 19.30. Det vil bli en orientering der fra Idrettslaget, før møtet vi fortsetter på Malmplassen kl 20.00.

 

19.09.2013
Møte flere

Det innkalles til møte i kommunestyret torsdag 19. september kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. Foruten åpen spørretime, kraftkvarteret og saksliste, blir det drøfting om den videre prosessen i forhold til jobbing med budsett 2014 og
økonomiplan/handlingsprogram 2014-2017. Sakspapirene (OBS stor fil)

12.09.2013

Glomma mot skola19. september skal Tolga kommune politisk behandle sin høringsuttalelse på Opplandskraft sin søknad om konsesjon for Tolga Kraftverk. Les mer om prosessen under, herunder også den pågående prosessen med utbyggeravtale.

05.08.2013

valg logoValgdagen er mandag 9. september. Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli  t.o.m.  9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

27.06.2013

I forkant av kommunestyremøtet blir det formannskapsmøte. Saksliste

14.06.2013

Tolga kommuneDet innkalles til møte i kommunestyret torsdag 20. juni kl. 10.00 på Dølmotunet - nybygget. I tillegg til sakslista blir det informasjon fra Fish-spot. Det vil bli diskusjon og prosessjobbing i forhold til omdømmegruppa. Det vil danne et viktig og sentralt bakteppe når jobbingen med kommuneplanen kommer i gang for fullt.
Sakspapirene

14.06.2013

Tolga ungdomsråd holder åpent møte for ungdom i alderen 11 – 15 år mandag 17. juni kl 14.30-16.00 på mediateket. Tema: Planlegging av ungdomskveld i olsok den 22.juli. Hvilke aktiviteter ønsker ungdommen? Hva har vært bra, og hva har fungert mindre bra?  Møteinnkallingen. Ungdomskvelden Brosjyre UFT 2013

11.06.2013

klubbeDet innkalles til formannskapsmlte ondag 5. juni kl. 19.30 på Storstua, Kommunehuset. Det blir informasjon fra Tolga Vannforskyning og Tolga Vassverk, samt behandling av sak i verneutvalget.  Saksliste formannskapet   Sak i verneutvalget

30.05.2013
Ragnhild Aashaug.jpg

Strategisk næringsplan ligger ute til høring. Å skape kultur for næring er visjonen. Det gjøres gjennom å satse på noen områder og bidra til et større regionalt mangfold. Det er også utarbeidet et verdiløfte for å være tydelige på hva du/dere kan forvente av oss, og hva vi kan forvente av deg/dere. Jeg oppfordrer alle til å lese planen og komme med høringsinnspill.

23.05.2013

Det innkalles til møte i kommuenstyret torsdag 30 mai kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. Jobbing med kommuneplan til drøfting. Møteinnkalling

22.05.2013
Møte damer og menn

Det innkalles til formannskapsmøte den 16. mai 2013 kl. 09.00 på Storstua.

Saksliste
Regnskap 2012

Årsmelding 2012

08.05.2013
Sakspapirer

Det innkalles til møte i Kontrollutvalget tirsdag 30. april kl. 13.00 på Storstua.
Sakspapirer her.

19.04.2013

Det innkalles til møte i kommunestyret torsdag 25. april kl. 19.30 på Øversjødalen samfunnshus NB! Oppmøte i på samfunnshuset i Øversjødalen kl 19.30.
Det blir kort befaring mellom 19.30—20.00 på veger og kommunale boliger i Øversjødalen. Møteinnkalling

16.04.2013

Det holdes møte i ungdomsrådet mandag 15. april kl. 15.30 i Fritidsklubben. Møteinnkalling

11.04.2013

Formannskapsmøte i april holdes torsdag 11. april kl. 9.30. på Storstua. I forkant kl. 9.00 er det møte i valgstyret. Drøftingssaker denne gangen er besøk fra fylkesmannen med tema: Hvordan håndterer vi ulike hyttefeltsaker. Start kl. 12.00

Sakspapirene 

10.04.2013
Ragnhild Aashaug

Fjellregionen er på mange måter atypisk i forhold til sammenlignbare regioner. På tross av utfordringer knyttet til beliggenhet og tilgjengelighet så er regionen preget av høyt utdanningsnivå, lav arbeidsledighet, gode levekår og en relativt stabil befolkningsutvikling. Slik skal det fortsatt være! Samferdsel og arbeidsplasser er grunnpillarer for å sikre en fortsatt positiv utvikling.

20.03.2013
Møte damer og menn

Formannskapsmøte i mars holdes torsdag den 7. på storstua kl. 9.00. På sakslista står blant annet forslag til regionalt bygdeutviklingsprogram. Møtepapirer

28.02.2013

Trygve Slagsvold VedumTolga kommune arrangere i samarbeid med Sparebanken Hedmark en landbrukspolitisk debatt med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Høyres landbrukspolitiske talsmann Svein Flåtten og styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner. I Vidarheim fredag 15. mars kl. 19.00. Vi oppfordrer alle landbruksinteresserte i hele regionen å komme på debatten for å utfordre panelet og  for å høre hvilke rammevilkår Fjellandbruket kan forvente seg med  ulike regjeringskonstellasjoner.

27.02.2013

Det holdes møte i ungdomsrådet mandag 4. mars kl. 15.30 på kantina i kommunehuset. Sakspapirene.

26.02.2013
Ragnhild Aashaug.jpg

Fredag 15.februar har ordfører ansvaret for kafeen i Bunåva, og er tilgjengelig for en prat med kaffe og kake fra kl 12.00 – 14.00. Ta med deg en sak du brenner for og kom.

12.02.2013

Neste kommunestyremøte avholdes torsdag 14. februar kl. 19.30 på Malmplassen gjestegård. Møteinnkallingen.

07.02.2013

Lupe over paragraftegnDet holdes møte i kontrollutvalget tirsdag 12. februar kl. 13.00 på Storstua. Sakspapirer og årsmelding kan du lese på siden for kontrollutvalgssaker.

04.02.2013
Mennesker som sitter i et møte

Det innkalles til møte i formannskapet torsdag 7. februar kl. 09.00 på Storstua. I tillegg til sakslista, blir det besøk på Omsorgstunet, samt flere drøftingssaker. Møteinnkallingen.

01.02.2013

Min sakNå har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen som heter www.misak.no vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

01.02.2013

Torsdag 24. januar holdes årets første kommunestyremøte. På sakslista står blant annet reguleringsplan for Tolga bru. Det blir informasjon om Regional Villreinplan for Forollhogna.

15.01.2013

Det har kommet en tilleggssak til torsdagens formannskapsmøte. Det gjelder søknader til investeringstilskudd for lokale kulturbygg. Tilleggssak

07.01.2013
medarbeider

Årets første formannskapsmøte avholdes torsdag 10. januar kl. 09.00 på Storstua. Fra kl. 12.00 kjøres felles formannskapsmøte med Os. Sakspapirene

03.01.2013
Møte tre personer

Det innkalles til årets siste kommunestyremøte torsdag den 13. desember kl. 10.00 på Malmplassen gjestegård. Neste års budsjett skal vedtas. Kraftkvarter og åpen spørretime. Sakspapirer

04.12.2012

Det avholdes møte i formannskapet torsdag 29. november kl. 09.00 på Storstua. Sakspapirer og vedlegg her.

23.11.2012

saman om ein betre kommune logo lilaTolga kommune er tatt opp i det nasjonale utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune»! Sammen med Os kommune har vi søkt om deltagelse i dette programmet, og er veldig glad over å få gjennomslag for måten vi ønsker å jobbe på! Vi er i ferd med å utvikle et samarbeid innen felles ledelse av  NAV og samarbeid innen teknisk, landbruk og skog. I tillegg samarbeider vi om prosjekter som «Idrett som næring», «Inn på tunet» og omdømmskolen.

23.11.2012

Møte damer og mennDet innkalles til kommunestyremøte torsdag 22. november kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Av saker nevnes reguleringsplan Tolga bru og planstrategi.

Sakene og ev. vedlegg leses her.

13.11.2012

Tolga kommuneEr full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille seg ut med noe mer unikt? Tolga og Os kommune er to av i alt 14 kommuner som har fått plass på Distriktssenteret sin årlige Omdømmeskole. Her lærer vi hvordan kommunene kan bruke et godt omdømme som middel til å nå overordnede mål.

13.11.2012

TolgaVil du være med å forme den fremtidige retningen for opplevelse- og turisme næring i Tolga?  Møt opp, og bli med på diskusjonen på Kommunehuset, kantina mandag 12. november kl 19:30 Påmelding til servicetorget innen 9. november,

tlf: 62496500 eller postmottak@tolga.kommune.no.

07.11.2012

Det innkalles til formannskapsmøte torsdag 8. november kl. 09.00 på storstua. delegeringsreglement til drøfting.
Møtepapirer

Delegeringsreglementet.

01.11.2012
Møte tre personer

Det innkalles til møte i formannskapet torsdag 11. oktober kl. 9.00 på Storstua i Kommunehuset. I tillegg til sakslista blir det følgende drøftingssaker: Kommunalplanstrategi, Oppfølging av PLO-plan, godtgjørelse folkevalgte. Møteinnkalling.

05.10.2012

Formålet med Ungdommens fylkesting er: vedtektenes § 1B:

"Formålet med UFT er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler."  

Hver kommune er representert med 2 ungdommer, og to vararepresentanter.

 

18.09.2012
Møte tre personer

Det avholdes formannskapsmøte den 3. september kl. 09.00 på storstua. Det er ingen saker til behandling, men en del saker til drøfting: Deltagelse i Boligprosjektet («Boligetablering i distriktene»), Plan for vedlikehold av veier,  Søknad i prosjektet «Saman om ein betre kommune», Status i forhold til kraftavtaler, Strategisk Næringsplan. Møteinnkalling.

23.08.2012
Møte flere

Torsdag 30. august kl. 19.00 avholdes høstens første kommunestyremøte på Malmplassen gjestegård. det blir åpen spørretime og kraftkvarter. Styringsgruppa for Tolga hopp og skilek-anlegg presenterer sitt arbeid. Møtepapirer.

23.08.2012
Møte flere

Det innkalles til kommunstyremøte torsdag 26. april 2012 kl. 19.00 på Malmplassen Gjestegård. Møtepapirer her. I tillegg til sakslista blir det orientering fra Ungdomsrådet og diskusjon om kraftkvarteret. Heretter er det åpen spørretime ved hvert kommunestyremøte.

17.04.2012