Beredskap og samfunnssikkerhet i Tolga

AkuttsituasjonerHvert år, sommer som vinter skjer det tragiske hendelser i landet vårt.  Naturen står for en del av disse f.eks flom, skred, orkan. Andre hendelser skjer på grunn av menneskelig svikt og atter andre situasjoner oppstår uten for landets grenser, men får store konsekvenser for mange av oss som bor i Norge. 

På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå jobbes det aktivt med å være mest mulig forberedt på ulike hendelser.  Planer lages og samkjøres, personell kurses og utstyr ettersees.


 

Tolga kommune er en liten, oversiktlig kommune hvor de som jobber med beredskap har god kjennskap til forskjellige ressurser som kan bli nyttige i en krisesituasjon, likevel har vi planer for hvem, hva, hvor og når ting skal gjøres.  Disse planer finner dere i oversikten i høyre marg.

 


Kriseteamet i Tolga kommune 
 

Alle kommuner er pålagt å ha beredskap for krisehåndtering. Kommunen skal ha planlagt et system for oppfølging av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer. I denne forbindelse har Tolga kommune opprettet et kriseteam som skal ha en koordinerende funksjon i arbeidet med oppfølging av ofre og pårørende etter ulykker og katastrofer.

 

Tolga kommunes kriseteam trer i funksjon når situasjonen tilsier bredt teamarbeid etter traumatiske hendelser, menneskelige tragedier, ulykker m. m som krever psykososial omsorg, krisehåndtering, debriefing etc.

 

Kriseteamet skal sørge for å kartlegge behov, sikre omsorg og støtte, samt sørge for eventuelle videre oppfølging og informasjon fra kommunens tjenesteapparat, på kort

og lang sikt.

  

Høytid/ helligdager og ferier. 

Er det behov for oss i ferien er det leder som skal kontaktes først. Denne kontakter da videre neste på lista, som videre kontakter neste osv. Har leder ferie tar dere direkte kontakt med de av oss andre på listen, som er tilstede i det tidspunktet det gjelder. 

 

Trykk her for å laste ned Kriseteam brosjyren

 


 

Tolga kommunes kriseteam
Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat/mobil
Elin Eggen Fagleder psykiatri
Leder av kriseteamet

474 76 118

959 93 014

Karen Prytz

 

Kommunelege I

 

624 96 502

 

958 21 217

 

Torhild Mørch Christoffersen Helsesøster 474 58 104 924 58 805
Reidun Woie Kleveland Prest 624 96 592 915 97 283
Tone Holte Ruskonsulent 456 33 158 975 20 154
Turid Torbjørnsen Kreftsykepleier 474 55 943 901 55 867
Synnøve Narjord   Virksomhetsleder NAV  620 23 872 97517502
Legevaktsentralen Tynset 116117
Lensmann Politi 62 53 90 00 02800


 

Publisert av: Kjetil Brodal
15.01.2018

Kontakt beredskap

Beredskapskoordinator 
Kjetil Brodal
Tlf: 416 00 264

Leder av kriseteamet 

Elin Eggen
Tlf:474 76 118 (arbeid) 
Mob: 959 93 014 (privat)
Legevaktsentralen
Tlf: 116117

Lensmannen 

Tlf: 625 39 000 / 02800