Tolga kommune gratulerer TINE Råvare med nye lokaler på Tynset

Tolga kommuneTINE Råvare har kommet til enighet med Støholen på Tynset om ombygging av lokaler med en 10 årig leiekontrakt av lokaler til TINEs tankbiler. Sjølsagt skulle vi gjerne hatt disse arbeidsplassene i Tolga kommune, og Tolga kommune har vært i kontakt med flere lokale aktører om muligheten for å realisere et garasjeanlegg for dette. Her var det ingen egnede lokaler for ombygging og med et nybygg ble man ikke konkurransedyktige på pris. Den korte tidsfristen var også en utfordring. TINE Råvare hadde krav til utforming, pris og leietid, og det er derfor bra det kom fram en løsning på Tynset som gjør at TINE Råvare forblir i regionen, og vi ønsker de lykke til videre!

 

Vi takker for samarbeidet med TINE, og dersom det igjen blir aktuelt med et meieri for TINE i regionen, så har Tolga gode tomtealternativer for det!

 

Ragnhild Aashaug

ordfører 

  

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
21.04.2017