Kjører kurs i beitetilsyn og grunnkurs kadaversøk

Sauer på beiteFredag 16.juni kl. 18 starter det opp grunnkurs i kadaversøk. Grunnkurset består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt praktisk kurs. Fredag 21.juli kl. 19.00 er det kurs i beitetilsyn. Målgruppe er husdyrbrukere, tilsynspersonell og andre interesserte med tilknytning til landbruket. Påmeldingsfrist for begge kursene er 1.juni og sendes til Wenche Aas Myhren på sms: 95 26 65 08 eller e-post: wenche.aas.myhren@os.kommune.no. For mer informasjon om begge kursene se her.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
18.05.2017