Lokalmat Tolga 2017

Lokalmat Tolga liggende 2015Lokalmatdagen arrangeres som vanlig «den andre lørdagen i september». For 2017 vil det si: Lørdag 9. september. Stedet er også det samme: Gata.  

Fokuset vil være på salg av lokalmat. I tillegg har Tolga Bondelag også i år en stor livdyrauksjon. Etter en oppstartsperiode på 6 år, gir Tolga kommune fra seg jobben med å være arrangør. Tolga Bondelag vil fra i år stå som teknisk arrangør. Undertegnede vil, på vegne av Bondelaget, være koordinator for opplegget.

Det er dessuten etablert en lokal arbeidsgruppe bestående av Trond Erlien, Kristin Skrivervik, Steinar Østgård, Jørn Kildahl og Anne Maren Røseplass.

Disse representerer næringsdrivende, grunneiere i Gata og lag/foreninger. For mer info, kontakt: Knut Sagbakken, tlf: 95 16 29 45.

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
19.05.2017