Møteinnkalling formannskap og kommunestyret

Tolga kommuneKommunestyret har møte torsdag 22.juni kl. 9.30-15.30 på Malmplassen gjestegård. Utredning av ny barnehage og kulturhus samt kommunal planstrategi 2017-2020 er noen av sakene som skal behandles. Hele møteinnkallingen ser du her.  Samme dag er det også formannskapsmøte. Se hele møteinnkallingen her.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
13.06.2017