Høring av skisseforslag for ny barnehage og kulturbygg

Tolga kommuneKomiteen for nytt kulturbygg og barnehage legger med dette ut skisseforslag til nytt kulturbygg og ny barnehage ved Tolga skole til høring. Skriftlige innspill kan sendes Tolga kommune innen 31.august 2017: postmottak@tolga.kommune.no/Tolga kommune, Brugata, 2540 Tolga. Dette er en mulighet for at brukerne kan kvalitetssikre skissene, vurdere og gi innspill til brukervennligheten, herunder teknisk standard og løsninger for både kulturbygg, kulturskolen og ny barnehage. Kommunestyret har lagt til grunn en samlet planleggingsramme på 40 – 60 millioner kroner for både ny barnehage og kulturbygg. Se hele høringsbrevet og mer informasjon her. 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
27.06.2017