Veiadresser i Tolga - status pr 14.07.17

Det er mottatt svært mange søknader om adressetilleggsnavn (256 stk) i Tolga kommune og 34 klager på forhold rundt tildelt adresse. Alle søknader og klager må behandles enkeltvis, og det må fattes et enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle. Adressetilleggsnavn må godkjennes av språkrrådet og stedsnavntjenesten i kartverket før kommunen kan gjøre sitt enkeltvedtak.

Det vil derfor ta tid å behandle alle søknadene og klagene, og derved å få fullført adresseprosjektet.

Inntil dette er fullført vil alle i Tolga kommune offisielt ha samme adresse som tidligere.

Dersom man ikke har påklaget tildelt adresse kan man sette opp husnummerskilt. De som bare har søkt om adressetilleggsnavn og ikke klaget på noe for øvrig, kan også sette opp husnummerskilt.

Har man klaget på noe vedrørende adressen bør man vente med å sette opp husnummerskilt.

Tolga kommune vil informere mer omkring saken i løpet av august måned.

Rådmannen.

Publisert av: Kjetil Brodal
14.07.2017