Ungdom, stemmerett og forhåndsvalg

Valg stor logoJeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. Spesielt som 1.gangsvelger er man kanskje litt usikker på om og ikke minst hva man skal stemme, men når du deltar i et stortingsvalg er du med på å bestemme utviklingen av samfunnet vårt. 

Fyller du 18. år i løpet av 2017 så har du mulighet til å stemme på årets Stortingsvalg.  På Stortingets sider om «Bruk stemmeretten» finner du mye god info om hvorfor du bør stemme, og hvordan du kan finne frem til ditt parti. Det blir også utarbeidet valgomater som kan hjelpe deg med finne ut hvilket parti du er mest enig i, et eksempel er NRK sin valgomat.

Hvordan kan jeg stemme: 

På valgkortet ditt så står det i hvilken kommune man kan stemme, og hvor valglokalet er. Mer informasjon om hvordan du går frem finner du på Tolga kommune sin hjemmeside under «Valg 2017» .

Dersom man er et annet sted på valgdagen enn der man står i manntallet, kan man forhåndsstemme. Er du for eksempel student og ikke bor i Tolga, men har bostedsadresse i Tolga kommune, så kan du forhåndsstemme frem til 8. september. Bruk muligheten til å forhåndsstemme, det kan du gjøre på alle forhåndsstemmelokaler i Norge, så fremt man har med seg valgkortet og legitimasjon.

Godt valg!

 

Ragnhild Aashaug
ordfører i Tolga 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
11.08.2017