Kurs for etablerere med innvandrerbakgrunn

AB etablerereKurset tar opp dette: Hva kreves av en bedriftsetablerer?, språk og bedriftskultur, Altinn, Brønnøysundregisteret, skatt og merverdiavgift, kontrollorganer og hvem som kan hjelpe deg videre. Kurskveldene er i Kompetansesenteret på Tynset 20.-27.september. Se mer informasjon og mulighet for påmelding her.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
28.08.2017