Offentlig høring-forvaltningsformål og forskrift -bever

Tolga kommuneTolga Viltnemnds vedtak den 28.08.2017 i saksnr 19/17sendes herved ut på høring i henhold til Forvaltningslovens kap. VII «Om forskrifter», angående forvaltningsmål og forskrift for åpning for beverjakt i Tolga kommune.Uttalelser sendes skriftlig til postmottak@tolga.kommune.no eller pr brev til Tolga kommune, 2540 Tolga innen 18.09.2017. Forslaget med høringsuttalelsene legges fram for endelig behandling i Tolga kommunestyre i 28.09.2017. For mer informasjon se høringsbrev.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
31.08.2017