Møte i formannskapet og verneutvalget

Tolga kommuneTorsdag 14.september er det nytt møte i formannskapet. Møtet er kl. 17-20.00 i Storstua på kommunehuset. Møtet starter med befaring. Tertialrapport er en av sakene som skal behandles. Hele saklista ser du her. Før formannskapsmøtet er det møte i utvalg for vernesaker. Saklista for møtet ser du her

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
08.09.2017