Kokepåbud av drikkevann - koliforme bakterier påvist i drikkevannet

Fredag 6 oktober 2017, ble det funnet koliforme bakterier i drikkevannet tilhørende Tolga Vannforsyning/ Tolga kommune. Alt vann som skal drikkes må derfor kokes først, og dette gjelder til ny beskjed blir gitt! 

 

Det nye renseanlegget for vann er under bygging, men er ikke på plass i renseanlegget enda. Dette vil ikke skje før ca desember 2017.

 

Det er nå igangsatt kloring av vannet og ny analyse av vannprøver. Ny oppdatering gis i løpet av neste uke. 

 

Berørte abonnenter skal ha fått eller får varsel på sms eller talemelding på sin fasttelefon. Vi minner om at kokepåbudet kun gjelder abonnenter til Tolga Vannforsyning og ikke andre som f.eks Vingelen/ Hodalen.

 

Det skal ikke påvises koliforme bakterier i drikkevann. Koliforme bakterier kan stamme fra tarminnhold, men kan også forekomme i råtnende plantemateriale, dvs. naturlige jordbakterier. Disse bakteriene overlever noe lenger i naturen enn E.coli. Dersom det er mistanke om at kilden til forurensning kan være tarminnhold fra dyr eller mennesker, må vannet varmes opp til kokepunktet eller desinfiseres på annen måte før bruk.

 

Vi vil oppdatere saken her på hjemmesiden. 

 

Hvis dere har spørsmål ber vi om at henvendelsen går til kommunens servicetorg tlf 624 96500 på dagtid mandag-fredag og ellers til vakttelefon teknisk 959 29 121.

Publisert av: Kjetil Brodal
06.10.2017