Tolga kommune fortsetter som realfagskommune ut 2019!

Tolga skoleHele 30 av kommunene som ble realfagskommuner i pulje 1 høsten 2015 søkte om å få videreført sin realfagskommunestatus da muligheten bød seg i høst. Av disse slapp bare halvparten igjennom nåløyet, og lille Tolga kommune var altså en av de 15 som har fått lov til å fortsette sin realfagssatsing med støtte fra Utdanningsdirektoratet ut 2019! Til nå har direktoratet vært ivrige på å gi barnehagene sterkt fokus i realfagskommunesatsingen, og de ansatte i barnehagene i Tolga har blitt flinke til å se og ta tak i realfag i barnehagebarnas hverdag. Kommunens yngste har fått prøve seg med teknologi gjennom iPader og programmerbare bie-roboter som ble innkjøpt for realfagsmidler i 2016. Også skolene i Tolga har hatt økt fokus på realfag siden 2015, og får nå «hovedrollen» i kommunens videreføring av realfagskommunesatsingen. Hovedfokus for skolene i 2018 og 2019 vil være programmering og teknologi! Vi gleder oss til fortsettelsen! Realfagskommunen Tolga kan du følge på Facebooksiden «Tolga Realfag» og Instagramprofilen @tolgarealfag .

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
09.11.2017