25.11.17
14:00
-
17:00

Juletorg i Vidarheim

Juletorg i Vidarheim
Iørdag 25.november
kI. 14.00-17.00

Underholdning ved skolekorpset , k1.14.00
Torgsalg, med husflid, ost, kjøtt og bakst m.m.
Salg av julebakst, restaurant, tombola og juleverksted
Lynlotteri ved frivilligsentralen
Salg av julenek ved Lion's
Tolga Heimbygdlag tenner julegrana kl. 1 7.00.
Servering av gløgg/pepperkaker, kanskje kommer smånissene ???

Arr:

Tolga skolemusikkorps
Tolga Heimbygdlag
Tolga Frivilligsentral