Innkalling til møte i kommunestyret

Tolga kommuneFørstkommende møte i kommunestyret er torsdag 23.november kl. 19.00 på Malmplassen gjestegård. Bygging av ny barnehage og kulturhusdel og finansiering ndg. bredbånd er noen av sakene som skal behandles. Alle sakene ser du i møteinnkallinga og tilleggssak 63-17 møte.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
14.11.2017