Fagkveld Grovfôr

Storsteigen VGS og landbrukskontoret for Alvdal og Tynset, sammen med Yara, TINE og NLR Innlandet inviterer til fagkveld med grovfôrøkonomi settes i fokus.

STED OG TID:
AUKRUSTSENTERET, ONSDAG 6. DESEMBER KL. 19.00

Dyktige fagressurser vil ha hovedinnledningene, men det blir mye tid til spørsmål og diskusjon.

INVITASJON fagkveld Yara og Tine 6.12

Publisert av: Kari Sundmoen Jordet
04.12.2017