Tolga kommune er årets skoleeier!

ksTolga kommune er utrolig stolt og glad for å ha fått tildelt KS skoleeierpris for 2018. Prisen er en stor honnør for den jobben som er gjort av lokalsamfunnet i hele kommunen for læringskulturen som har vært utviklet gjennom generasjoner, hvor skolene blir sett på som hjertet i bygda. Skole og utdanning handler ikke bare om resultater, men hvilke holdninger i den enkelte vi utvikler . «Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn», er et ordtak som beskriver hvordan skolene i Tolga drives. Det er et samspill mellom elever, lærere, foreldre, naboer, næringsliv, lag- og foreninger som har et felles oppdrag i å skape barn- og unge med «røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap». For å lykkes med dette har også barnehagene og utviklingen av kulturskoletilbudet vært sentrale elementer av helheten for å lykkes med dette oppdraget slik at det kan skapes et helhetlig oppveksttilbud. Historikeren, poeten og dramatikeren Friedrich Schiller beskriver danningens utfordring som tredelt; «Ved å utvikle den og styrke den fysiske siden, den åndelige siden ved å vekke fornuften. Utviklingen av disse sidene er bare meningsfullt hvis en evner å forene dem til en helhet i det estetiske, i lek og kunst. I kunst og lek finner vi ut hvem vi er, og utformer vår identitet.» Dette er en god beskrivelse for hvordan og hvorfor hele landsbyens bidrag er viktig, og som vi forsøker å leve etter i Tolga kommune.

For at skoleeierne skal kunne involvere og ta de rette valgene, er det utviklet en styringsplattform for oppvekst. Plattformen har blitt utviklet gjennom et trepartssamarbeid hvor målet er å skape en felles og helhetlig verdiforankring.

Vi vil også løfte frem kompetanseutviklingssamarbeidet i Nord-Østerdalen som har endt opp i et forpliktende samarbeid(TATO-samarbeidet) for å kunne styrke de ansattes kompetanse og for å sikre utviklende og lærende organisasjoner.

For mer informasjon kan du lese mer om juryens begrunnelse og presentasjonen på konferansen. Foto:KS.

26828056_2178314542186074_279997872_o

 

 

 

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
11.01.2018