Møteinnkalling kommunestyret

Kommunevapen_fargerKommunestyret har sitt neste møte torsdag 22.mars kl. 09.30-15.30 på Malmplassen gjestegård. Tolga kraftverk-dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, er en av sakene som skal behandles. For mer informasjon se alle sakene og møteinnkalling i sin helhet.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
13.03.2018