23.04.18
18:00

Årsmøte Tolga frivilligsentral

    

Tolga frivilligsentral

Foreningen Tolga Frivilligsentral  

Stasjonen 

2540 Tolga 

Tlf. 62 49 60 11 / 918 50 483 

E-post: Post@tolga.frivilligsentral.no 

  

 

         Innkalling til årsmøte i Foreningen Tolga Frivilligsentral  

          Mandag 23.april kl. 18.00 på Frivilligsentralen  

  

  

  

Styremedlemmer 

Aiba Bakken, Hodalen

Dorthe Iversen, Tolga

Marthe Nygjelten,Tolga

Tormod Haugen, Vingelen

Liv Trøan, Vingelen

Ingeborg Kirkbakk, Tolga (Kommunens representant)

Vara 

Kari Lise Berg, Tolga

Marit Tingstad, Vingelen

  

Valgkomite 

Toril Sæther,Tolga

Ingvild Buttingsrud, Vingelen

Oddvar Arnestadsveen, Vingelen

  

  

  

  

SAKLISTE 

Sak  1   Godkjenning av innkalling

Sak  2   Valg av møteleder og sekretær

Sak  3   Årsberetning 2017

Sak  4   Regnskap 2017

Sak  5   Budsjett og virksomhetsplan 2018

Sak  6   Valg

Sak 7    Innkomne saker (Saker som ønskes tatt opp, må være oss i hende senest 2 uker før årsmøtet)

       

 

 

Vel møtt!

 

Rigmor Lundberg, daglig leder