Snøgrøfting av veg

Snøgrøfting av vegVinteren har i mange områder vært mer snørik enn på lenge. Aktiviteten i skogen har vært høy, så det er gjennom vinteren brøytet mye veger. Vi vet ikke hvordan våren og avsmeltingen blir, men uansett er det viktig å ta høyde for mye vann, og i den sammenheng er fungerende stikkrenner og grøfter viktig.  Derfor er tida inne for å gjennomføre kontroll av stikkrennene. Stikkrenner som har frosset igjen må tines.   Brøytekanter bør brøytes ut så det formes ei grøft i snøen som vannet kan renne i («snøgrøfte vegen»). Vannet renner ikke i kompakt snø, det renner dit det er lavest og møter minst motstand og det er ofte i vegen.  Derfor er dette viktig. I tillegg tørker vegen mye raskere.  For at dette skal fungere optimalt må dette gjøres før godværet og smeltingen setter inn for fullt. 

Tiltakene er vårarbeider for å hindre flomskader på vegen og kan dekkes av skogfond. 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
13.04.2018