Tolga tannklinikk sertifisert som Miljøfyrtårn

Tolga tannklinikk miljøsertifisertTolga tannklinikk fikk fredag sitt synlige bevis på sin status som Miljøfyrtårn. Dermed er Tolga den andre tannklinikken i Hedmark som er sertifisert. Jobben har gått riktig unna siden de startet  i vinterferien. - Vi startet med en idébank og fikk god hjelp hos fylkestannlegen, sier Torill Wardenær ved Tolga tannklinikk. Hun mener den ordentlige jobben starter nå. -Vi blir jo mer bevisst av dette, mener hun. Sjølve sertifiseringen gikk så fort siden alle rutiner, planer, kontrollsystemer, HMS, avviks-og risikohåndteringsrutiner var på plass. -Også er avfall og spesialavfallshåndtering viktig hos oss. Amalgan f.eks blir lagra i spesialoppsamlere og hentet av miljøteknikere en gang i året, forteller Wardenær. På bildet ses Torill Wardenær, ordfører Ragnhild Aashaug, Tania Sadat-Sanches, Mangvor Flaten sammen med Miljøfyrtårnkontakt i Tolga kommune Anne-Mari Stenseth. Klikk deg inn på saken om du vil vite mer om Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Norges mest brukte miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer. 

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Her kan du lese mer om hvordan stiftelsen ble opprettet og vår historie.  

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001. 

Godkjent miljødokumentasjon

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbudsrunder. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.

Lønnsomt for miljøet og bunnlinja

For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter og bedrifter. Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen, og et viktig ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer også at bedrifter tar miljøansvar.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det du gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gjør det enkelt og lønnsomt å ta miljøansvar. Kom i gang med sertifiseringen nå – og ta smarte og lønnsomme miljøvalg. 

 

I Tolga er følgende Miljøfyrtårn:

 

Feste NordØst As 

Rådhuset Vingelen 

Tolga skole 

Tolga tannklinikk 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
13.04.2018