Adresser i Hodalen, Øversjødalen og Vingelen er nå klare til bruk

Tolga kommuneJobben med å overføre gateadresser i Tolga gjøres fortløpende. Siste status er at adresser i Vingelen nå er ferdig registrert. Fra før er adresser i Hodalen og Øversjødalen klare. Beboere her kan derfor ta i bruk sine tildelte gateadresser. Tolga står nå for tur. Ny informasjon kommer når disse adressene er klare. Saksbehandlingen av adressetilleggsnavn er satt på vent.

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
17.04.2018