Servicetorget

Velkommen til Servicetorget i Tolga kommune.

Vi er din førstelinjekontakt inn til kommunen. Hos oss får du generell informasjon om alle kommunale tjenester og veiledning for skjemaer.


Dersom vi i Servicetorget ikke kan hjelpe deg, vil vi vise vei til rett saksbehandler/fagavdeling.

 

 

 

Ansatte tilknyttet tjenesten:

Live Mestvedthagen Ryen - Fagleder
Birgit Svendsen

Dorthe Iversen

Kari Sundmoen Jordet
Linn Veronica Østby

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
15.11.2017
  • Skjema er ikke korrekt utfylt. Sjekk feltene merket nedenfor.

Brukerundersøkelse-servicetorg

Tolga kommune ser på nye måter å organisere servicetorget på. Dine svar er verdifulle i denne prosessen!

Hvordan var ditt møte med servicetorget?
 
 
Hva var bra/hva kunne vært bedre?
 
 
 
 
Hva synes du om faste treffedager med saksbehandlere hvis vi innfører det?
Hvordan kontakter du servicetorget, tlf?mail?personlig oppmøte?
Har du andre kommentarer til oss?

Kontaktdata Servicetorget

Tlf: 62 49 65 00

Faks: 62 49 65 97

E-post
Generell henvendelse til kommunen - elektronisk skjema

(Mideligtidig ute av drift)  
 


Åpningstider:
 

Hverdager

09.00 - 15.00

Ofte spurte spørsmål