Om Tolga

brugata

Tolga kommune ligger ved FV30 i Nord-Østerdalen i Hedmark fylke, midt i mellom regionsentrene Tynset og Røros. Kommunen har pr. 1. januar 2017 1621 innbyggere. Disse er fordelt på bygdene Vingelen, Hodalen, Øversjødalen og kommunesenteret Tolga. Vil du lese litt "harde tallfakta" om kommunen så kan du det hos Statistisk sentralbyrå

 

Tolga kommune har et areal på 1122 km2  hvorav 2,4 % er dyrket jord, 1,4 % vann, 29,8% skog og 66,4 % fjell og snaumark. 19,8 % er vernede områder.

Verdt å se  

 

I Tolga sentrum ligger vakre Dølmotunet, et levende gardsmuseum som er åpent hele sommeren. I uke 30 arrangeres distriktes størst - og lengste - olsokfeiring med rundt 40 store og små arrangementer fordelt over 10 dager. Les mer på Olsok i Tolgas nettsider her.


I Gata i Tolga sentrum kan du se bevarte garder. På Malmplassen ligger Hyttstua. Hyttstua ble etablert i 1660 årene og stod på Malmplassen-området fram til 1871. Så ble den solgt og flytta til Hodalen. Sommeren 2007 var Hyttstua tilbake på gamle tufter - i renovert tilstand-  og huser i dag advokat og landskapsarkitekter.

Hyttstua i solGammelbrua

  Hyttstua                                     Gammelbrua i vinterdrakt


Gammelbrua krysser Glomma en drøy 1 km. nord for sentrum ved RV 31.  Røros kobberverk bygget den første brua i 1736.  Brua ble deretter tatt flere ganger av flom. Brua som står i dag er en vakker bue og sprengverkbru fra 1859. Den ble utbedret/restaurert i 1934, 1976-77 og sist i 1995-1997.

 

I Grantævet ca. 4 km vest for sentrum ligger Tjønnhauan natursti. Naturstien har flerbruk av skoegn som tema. Her kan du blant annet se en dyregrav, kølmiler, et skiferbrudd. Last ned brosjyre.

 

Fjellbygda Vingelen er kjent som en av Norges best bevarte bygder, og er et aktivt og levende lokalsamfunn. Her kan du vandre langs kulturstien i sentrum, besøke Bunåva kafé og Forollhogna informasjonssenter eller ta en tur innom Vingelen skole- og kirkemuseum. På grunn av sine spesielle kvaliteter har Vingelen status som Nasjonalparklandsby.

 

 

I den vesle, men vakre bygda Hodalen 1,5 mil øst for Tolga er det mange muligheter for fiske- og friluftsliv. Overnattingmuligheter i Hodalen Fjellstue.

Østover mot Femunden ligger fjellbygda Øversjødalen. Her er det flott natur, et populært hytteområde, museum og rester fra jernblestringsanlegg.


 Tolga kirke vinterbilde

 

 

 

 

 

 

 


Hus i gammelgata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv
Tolga byr på en godt utvalg av aktiviteter innen friluftsliv, jakt og fiske. Vi har et godt skiløypenett om vinteren, og turstier om sommeren. Fiskemulighetener mange, og Glomma renner gjennom kommunen. Les mer på miljøsidene. På Tolga turlags nettsider  får du oversikt over turløyper og skiløyper. 
Skisporet.no gir deg oversikt over når løyper er oppkjørte.

Multer i Tolgafjellene

 

Fiskebrygge Ryansetra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næringsliv
Kommunen har næringer innen landbruk, reiseliv, industri, økologisk landbruk, tærtiærnæring og offentlige tjenester. Her er en oversikt over bedrifter i kommunen.

Du kan lese mer på Fjellregionens nettsider.

 

Publisert av: Live Mestvedthagen Ryen
28.02.2017

Kontakt Tolga kommune

Servicetorget

Tolga kommune
Kommunehuset

2540 Tolga

 

Telefon: 62 49 65 00
Faks: 62 49 65 97
E-post
Åpningstid:
Hverdager 09.00 - 15.00

Sommertid 10.00-14.00

Kontakt ansatt/enhet
Se også under tjenester i venstre marg

Generell henvendelse til kommunen -
elektronisk skjema

Min sak
Kommunalteknisk vakt: 959 29 121
Organisasjonsnummer:  940192404

Facebook